วิธีลงทะเบียน 'คนละครึ่งเฟส 3' ผ่านแอพฯ 'เป๋าตัง' ทำแบบนี้!

วิธีลงทะเบียน 'คนละครึ่งเฟส 3' ผ่านแอพฯ 'เป๋าตัง' ทำแบบนี้!

รู้หรือไม่? "คนละครึ่งเฟส 3" สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บ www.คนละครึ่ง.com และผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" โดยสำหรับคนที่เคยใช้งานแอพฯ เป๋าตัง มาก่อนแล้ว ให้ดูวิธีลงทะเบียนได้ที่นี่!

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการ คนละครึ่ง เตรียมตัวให้พร้อม! วันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ เป็นวันแรกที่จะเปิดให้ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" เพื่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หากคุณเป็นผู้มีสิทธิเดิม (เคยได้สิทธิคนละครึ่งเฟส1 เฟส2) ก็ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกัน โดยลงผ่ายเว็บไซต์คนละครึ่ง หรือผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" ก็ได้

ส่วนผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิมาก่อน (รายใหม่) ก็ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ ตามหลักการ โดยวิธีลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" ก็แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางด้วยกัน คือ 

อัพเดท!:

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 

เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ "คนละครึ่ง" จากนั้น กดปุ่ม "ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน" ถัดมาระบบจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วกด "ตกลงยินยอม"

จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน,  วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์

จากนั้นกรอกข้อมูลในส่วนที่สองคือ ข้อมูลด้่นอาชีพ และรายได้ 

จากนั้นกรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้ว ระบบจะโชว์ข้อความ "ลงทะเบียนสำเร็จ" (รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน ภายใน 3 วัน)

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : วิธีลงทะเบียน 'คนละครึ่งเฟส 3' ที่ www.คนละครึ่ง.com ลงวันไหน?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

2. ลงทะเบียนผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" 

โดยวิธีการลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" ผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" มีขั้นตอน ดังนี้

2.1) ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

2.2) กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

2.3) รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอพฯ "เป๋าตัง" (ภายใน 3 วัน)

2.4) ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

2.5) เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

2.6) เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

2.7) ใช้สิทธิกับร้านค้าที่มีแอพฯ "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้จ่ายได้ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

2.8) เสร็จสิ้นการชำระเงิน

162339865897

"คนละครึ่งเฟส 3" ใครได้สิทธิบ้าง? ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่?

สำหรับโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" ในครั้งนี้ จะมอบสิทธิเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  31 ล้านคน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้มีสิทธิเดิม ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอพ เป๋าตัง  2) กลุ่มผู้ต้องการสิทธิรายใหม่ ให้ลงทะเบียนใหม่ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

โดยจะต้องเช็คตนเองก่อนว่า คุณมีคุณสมบัติครบตามที่รัฐกำหนดหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิรับ 3,000 บาทในโครงการนี้ชัวร์ๆ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) *ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th  
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) *ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com 
  • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้"

"คนละครึ่งเฟส 3" เงินเข้าวันไหน? เช็คไทม์ไลน์!

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายผ่านแอพฯ เป๋าตัง ได้วันละไม่เกิน 150 บาท และรับวงเงินสิทธิรวม 3,000 บาทต่อคน ตลอดโครงการ โดยวันที่จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้มีสิทธินั้น แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

- ช่วงแรก เดือน ก.ค. - ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท

- ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. - ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

--------------------------

ที่มา : กระทรวงการคลัง