พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านฉลุย! มติสภาฯ 270 ต่อ 196 เสียงเห็นชอบ

พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านฉลุย! มติสภาฯ 270 ต่อ 196 เสียงเห็นชอบ

พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านฉลุย! มติสภาฯ270 ต่อ 196 เสียงเห็นชอบ


เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม มีการพิจารณาพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ภายหลังนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายปิด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงเสร็จเรียบร้อย

จากนั้นเวลา 10.35 น. ที่ประชุมได้ส่งมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 270 ต่อ 196 งดออกเสียง 1 ไม่ออกเสียง 2 เสีย

ทั้งนี้ในส่วนของของนายเรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย แจ้งว่าบัตรการลงคะแนนขัดข้อง ภายหลังจากที่ประธานฯได้ปิดการลงคะแนนไปแล้ว

จึงไม่นำคะแนนเสียงของนายเรวัต มารวมเป็นผลการลงมติ แต่ได้ทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนที่ขานลงมติ "ไม่เห็นชอบ" ไว้แทน ดังนั้น ผลการลงมติจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ เห็นด้วย 270 เสียง และไม่เห็นด้วย 196 เสียง