ประท้วง! บริหาร 'ฉีดวัคซีนโควิด' 2 องค์กรฯสตูล ถามเมื่อไหร่จะถึงคิว

ออกโรงโวย! 2 องค์กรฯสตูล ทวงถามมาตรฐานบริหารจัดสรร "ฉีดวัคซีนโควิด" เมื่อไหร่จะถึงคิว ผู้ประประกอบการด้านการท่องเที่ยว

กระแสการจัดสรรฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล ขณะนี้ซึ่งการบริหารจัดการวัคซีนที่มาเพียงน้อยนิดนั้น มีการบริหารจัดการหรือการจัดคิวการฉีดวัคซีน โดยใช้มาตรฐานอย่างไรในการบริหารจัดคิวการฉีดวัคซีน

ทราบมาว่า ขณะนี้สตูลได้รับวัคซีนมาจำนวน 17,530 โดส มีจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มที่ 1 จำนวน 11,369 คน เข็มที่ 2 จำนวน 6,161 คน จากจำนวนประชากรของสตูลทั้งหมด 324,098 คน

นายป้อง อั้งสุพ่วง ประธานสมาพันธ์เอ็สเอ็มอีไทย จ.สตูล กล่าวว่า ผู้ประกอบการทุกคนเข้าใจในเรื่องของวัคซีน แต่มีข้อสงสัยเรื่องการบริหารจัดการ ว่า ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ส่งรายชื่อให้หน่วยงานสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล ซึ่งขอรายชื่อมา และทางผู้ประกอบการก็ได้จัดทำรายชื่อผู้ที่ต้องการจะฉีดในปลายเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทุกคนยอมรับว่า โควิด 19 รอบ 3 นี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวในสตูล การวัคซีนมารอบแรกนั้น จะต้องฉีดให้เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าก่อน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ หรือเอกชนที่เป็นแนวหน้า รวมถึงผู้ประกอบการเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งต้องฉีดก่อน ยอมรับได้แต่หลังจากฉีดให้เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าแล้วนั้น การบริหารจัดการหรือลำดับ ความสำคัญของบุคคลนั้น เราควรให้ใครก่อน

ตนเองก็สงสัย และหลาย ๆ ฝ่าย หลาย ๆ คน สะท้อนกลับมาถึงข้อกังขาหรือข้อสงสัย ว่าเขามีการจัดสรร หรือกระบวนการในการส่งรายชื่อ ผ่านหน่วยงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล โดยได้ส่งตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้ฉีด 28 พ.ค. 2564 แต่เราได้รับคำตอบกลับมาว่าขอยกเลิกการฉีด

"ผู้ประกอบการทุกคน ยังคงรอคำตอบ รอสรุปว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่ และทราบมาว่า ในช่วงสัปดาที่ผ่านมา ได้มีเจ้าหน้าที่บางท่าน โทรเรียกบางกลุ่มให้เข้าไปฉีด โดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เราผู้ประกอบการทุกคนเข้าใจ ถึงความจำเป็นและโควตาวัคซีนก็มีอยู่อย่างจำกัด แต่ประเด็นการบริหารจัดการให้ไปทำการฉีดวัคซีนนั้น ใช้ลำดับขั้นตอนอย่างไร เราส่งรายชื่อข้อมูลไปให้ต้นทาง ที่ขอมาอย่างถูกต้องและรอ แต่สิ่งที่ทราบมาคือ การสุ่มโทรและเรียกแค่บางกลุ่ม

จริง ๆ แล้วผู้ประกอบการไม่ได้ต้องการที่จะเร่งฉีดให้เร็วทุกคนเข้าใจและทราบถึงปัญหาวัคซีนมีน้อย แต่หน่วยงานที่ร้องขอรายชื่อมาต้องทำตามระบบและขั้นตอนอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม ไม่ใช่ใครสะกิดกับใครก็ได้ก่อน ดังนั้น ทางผู้ประกอบการจึงสงสัยว่าการบริหารจัดการวัคซีนนั้น มีการบริหารจัดการอย่างไร

นายสามารถ ดอล่าห์ รองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูล กล่าวว่า ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูล ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกของสมาคมเพื่อส่งรายชื่อให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 ซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล ได้ ร้องขอมาว่า มีท่านใดที่ต้องการจะฉีดวัคซีนให้ ส่งรายชี่อมาให้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

อยากทราบว่าการบริหารการจัดการโคต้าในการฉีดวัคซีนใช้มาตรฐานอย่างไร เพราะได้ส่งรายชื่อไปแล้วจนถึงวันนี้ และรายชื่อนั้นจะเป็นสมาชิกของสมาคม รวมถึงบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวสตูล จนถึง ณ วันนี้ เรายังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าจะได้ฉีดวันไหน