'บี จิสติกส์' รุกถือหุ้นใหญ่ 'เทพฤทธา' 51% หวังขยายธุรกิจสู่ผู้ผลิตน้ำดิบ

'บี จิสติกส์' รุกถือหุ้นใหญ่ 'เทพฤทธา' 51% หวังขยายธุรกิจสู่ผู้ผลิตน้ำดิบ

บี จิสติกส์ รุกถือหุ้นใหญ่ บริษัทเทพฤทธา 51% หวังขยายฐานธุรกิจไปสู่ผู้ผลิตน้ำดิบ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจขนส่ง-โลจิสติกส์  มั่นใจผลประกอบการมีกำไรได้ทันที

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัทบี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B ผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เทพฤทธา จำกัด จำนวน 204,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 294.11 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 60 ล้านบาท 

นอกจากนั้นให้บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) ปล่อยเงินกู้ให้ บริษัท เทพฤทธา จำนวน 30 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ธัญธาราชัย จำกัด (TTRC) จำนวน 35,000 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วน  70%  ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทธัญธาราชัย      ในราคาหุ้นละ 857.14 บาท (มูลค่าพาร์ 100 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 90 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจผู้ผลิตน้ำดิบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทอย่างมั่นคง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น   โดยบริษัทจะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจขนส่ง (Transport) และ โลจิสติกส์ (Logistics)

การเข้าถือหุ้นในบริษัทเทพฤทธา จำกัด  ในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต เนื่องจากธุรกิจน้ำดิบเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยพื้นฐาน  เพราะการใช้น้ำยังมีความต้องการสูง และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นทุกปี อีกทั้งการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทที่เปิดดำเนินการแล้ว มีฐานลูกค้าเดิมที่มีสัญญาซื้อและขาย น้ำในระยะยาว  ส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้ผลประกอบการที่มีกำไรได้ทันทีและถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งกับตัวบริษัท และผู้ถือหุ้นนางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวว่า

บริษัทเทพฤทธา จำกัด  ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 83.61 ล้านบาท มีรายได้รวม 47.87 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 11.04 ล้านบาท ขณะที่  ณ วันที่ 30 เม.ย.2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 53.99 ล้านบาท มีรายได้รวม 13.35 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 5.23 ล้านบาท