‘กรมราชทัณฑ์’ รายงานผู้ต้องขังติดโควิดเพิ่ม 1,953 ราย รักษาหายแล้วเกือบ 40%

‘กรมราชทัณฑ์’ รายงานผู้ต้องขังติดโควิดเพิ่ม 1,953 ราย รักษาหายแล้วเกือบ 40%

“กรมราชทัณฑ์” รายงานผู้ต้องขังติดโควิด-19  พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 1,953 คน จากเรือนจำและทัณฑสถาน 13 แห่ง รักษาหายแล้วเกือบ 40%

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  กรมราชทัณฑ์ โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 นาฬิกา) มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,953 ราย จากเรือนจำและทัณฑสถาน 13 แห่ง โดยมีผู้ติดเขื้อรักษาหาย 1,315 ราย และยังคงมีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 16,272 ราย รวมป่วยสะสม 26,602 ราย

 

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน โดยในภาพรวมชัดเจนและดีขึ้น จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังขอยืนยันว่ามีเรือนจำและทัณฑสถานที่ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 119 แห่ง ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วเกือบ 40 เปอร์เซนต์ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด และมีแนวโน้มของจำนวนผู้หายป่วยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

162246924090

รวมถึงระบบคัดกรองเชื้อในผู้ต้องขัง เข้าใหม่เพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อที่สามารถแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ต้องขังกลุ่มอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงคาดว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ยังคงเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น