ผวจ.ปทุมธนี เปิดสภา ทน.รังสิต หารือจัดหาวัคซีน

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เปิด สภา ทน.รังสิต พร้อมหารือทำหนังสือด่วนถึงมหาดไทย จัดหาวัคซีนให้กับชาวปทุมธานี

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64 ที่สำนักงานเทศบาลนครรังสิต นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต ครั้งที่1/2564 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี และ นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี เข้าร่วมในการเปิดชุมสภา พร้อมด้วย ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้าประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต ครั้งแรก ประจำปี 2564 พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต ทั้ง 4 เขต 24 ท่าน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเทศบาลนครรังสิต สื่อมวลชน และเข้าร่วมการประชุม โดยประชุมหารือร่วมกับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ในการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อชาวปทุมธานี

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เนื่องจาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี และพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้หารือเบื้องต้นในการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดหาวัคซีนเพื่อพี่น้องประชาชนของจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่สมควรได้รับวัคซีนอย่างเร่งด่วน ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้รับความกรุณาจากกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของวิธีการต่างๆ ซึ่งจะหารือเป็นหนังสือเพื่อให้ใช้จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะว่าในข้อกำหนดที่ได้รับรายงานเบื้องต้นมาว่าการจัดหาวัคซีนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

โดยระเบียนตรงนี้จำเป็นจะต้องหารือ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย ศบค. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำในการทำงานร่วมกันกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทำหนังสือด่วนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดส่งหนังสือด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีมีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 1,200,000 คน มีประชากรแฝงประมาณ 400,000 คน รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ทำงานด้วยรวมแล้วกว่า 2,000,000 คน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาให้ครอบคลุมทุกท่าน เพียงแต่จำนวนวัคซีนที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้าในเบื้องต้นเพียง 1,000,000 โดส ทางพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานีได้ขอจองไปจำนวน 500,000 โดส ซึ่งในเรื่องของจำนวนและความเหมาะสมนั้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะพิจารณาต่อไป