ผู้ว่าฯสระบุรี ขอกำลังทหาร มทบ.18 ช่วย เหตุ CPF สระบุรี โควิดระบาดหนัก

อัพเดท ผู้ว่าฯสระบุรี ขอกำลังทหาร มทบ.18 ช่วย เหตุ CPF สระบุรี โควิดระบาดหนัก

อัพเดทสถานการณ์ โรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสระบุรี กรณี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ของ "ซีพีเอฟ" CPF หรือที่เรียกกันง่ายๆคือ "ซีพีสระบุรีโควิด" 

ข่าวเกี่ยวข้อง

ล่าสุดวันนี้ 31 พ.ค. 2564 พบว่า จากการตรวจพบว่า จาก 5,862 คน พบว่า พบผู้ติดเชื้อ เป็น 399 คน นำตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ได้แก่ 1.) โรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย 2.) โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสระบุรี

ตรวจหาเชื้อในพนักงานทั้งหมดทั้งในโรงงาน และนอกงานโดยให้พนักงานไปตรวจเองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ ดำเนินการ ระหว่างจังหวัดเฝ้าระวังกลุ่มพนักงานที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอาการ ตรวจหาเชื้อ และกักกันตัวที่บ้าน รวมทั้งให้สาธารณสุขอำเภอ ติดตาม ดูแล พนักงานอาศัยอยู่ในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด

การดำเนินการของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน ได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 400 คน และขณะนี้ได้ปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป มาตรการที่ต้องดำเนินการต่อโดยได้ขอให้พนักงานที่มีความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อ ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน รวมถึงครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้แยกกักตัวเอง สังเกตอาการ หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว ขอให้ไปตรวจหาเชื้อโดยด่วนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

นายแมนรัตน์ รัตนสุคน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมในพื้นที่ฟาร์มฟักของบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่บ้านม่วง ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี ใกล้กับโรงแปรรูปไก่ ที่มีพนักงานติดเชื้อโควิด เป็นจำนวนมาก

โดยประสานมณฑลทหารบกที่ 18 (มทบ.18) จัดกำลังพลจิตอาสา ลำเลียงและติดตั้งเตียงกระดาษ ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 400 คน เป็นการเสริมโรงพยาบาลสนามเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้เพียง 160 ราย เท่านั้น

การระบาดของโรคโควิด 19 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจคันหาผู้ป่วยเชิงรุกพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 5,862 คน ดำเนินการตรวจเชิงรุกแล้วจำนวน 3,400 คน ทราบผลการตรวจแล้ว จำนวน 2,299 คน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 391 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวกัมพูชาจำนวน 240 คน เป็นชาวไทย จำนวน 151 คน อยู่ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 349 คน กัมพูชา จำนวน 240 คน ชาวไทย 109 คน เดินทางไป-กลับ ต่างจังหวัด 42 คน ชาวไทยทั้งหมด