ลพบุรี 'ติดเชื้อโควิด' ผู้ป่วยพุ่ง 13 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 'ซีพีเอฟ' สระบุรี

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่จังหวัดลพบุรี "ติดเชื้อโควิด" รายใหม่เพิ่ม 13 ราย จาก คลัสเตอร์โรงงานชำแหละไก่ "ซีพีเอฟ" สระบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัด ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยเพิ่มใหม่ 13 ราย รวมทั้งสิ้น 266 ราย เสียชีวิต 2 ราย รักษาหายแล้ว 198 ราย โดยรายละเอียดของผู้ติดเชื้อโควิด 13 ราย มีดังนี้

รายที่ 254 เพศชาย อายุ 38 ปี ม.12 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.สระโบสถ์

รายที่ 255 เพศหญิง อายุ 51 ปี ม.7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.สระโบสถ์

รายที่ 256 เพศหญิง อายุ 47 ปี ม.3 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.สระโบสถ์

รายที่ 257 เพศชาย อายุ 60 ปี ม.3 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.โคกเจริญ

รายที่ 258 เพศชาย อายุ 29 ปี ม.6 ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.โคกสำโรง

รายที่ 259 เพศหญิง อายุ 55 ปี ม.3 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.ท่าวุ้ง

รายที่ 260 เพศหญิง อายุ 53 ปี ม.6 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.ท่าวุ้ง

รายที่ 261 เพศชาย อายุ 50 ปี ม.1 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.พัฒนานิคม

รายที่ 262 เพศหญิง อายุ 56 ปี ม.3 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.ท่าวุ้ง

รายที่ 263 เพศชาย อายุ 33 ปี ม.5 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.พัฒนานิคม

รายที่ 264 เพศหญิง อายุ 27 ปี ซ.สังวาล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.พระนารายณ์มหาราช

รายที่ 265 เพศหญิง อายุ 46 ปี ม.2 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.ชัยบาดาล

รายที่ 266 เพศหญิง อายุ 13 ปี ม.3 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ของ จ.สระบุรี (Cluster CPF) รักษาตัว ณ รพ.โคกสำโรง