เช็ค 'ติดเชื้อโควิด 19' วันนี้ ชลบุรีวุ่นคลัสเตอร์บางทราย-เสียชีวิตพุ่งสะสม 28 ราย

เช็ค 'ติดเชื้อโควิด 19' วันนี้ ชลบุรีวุ่นคลัสเตอร์บางทราย-เสียชีวิตพุ่งสะสม 28 ราย

เช็คอัพเดท "ติดเชื้อโควิด 19" วันนี้ ชลบุรีพบรายใหม่-เสียชีวิตพุ่งสะสม 28 ราย วุ่นคลัสเตอร์บางทราย ค้นหาเชิงรุก 1,093 ราย

สถานการณ์ "ติดเชื้อโควิด 19" ประจำวัน 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.30 น.
โควิดวันนี้ มีรายงานจังหวัดชลบุรี ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 62 ราย ยอดสะสม 4,669 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เพิ่มสะสมเป็น 28 ราย


1. Cluster ตลาดกลางรัตนากร 4 ราย
2. Cluster ตลาดใหม่ 1 ราย
3. ชุมชนที่พักอาศัยของคนต่างด้าวและชาวไทย ในตำบลบางทราย 37 ราย (จากการตรวจเชิงรุก 811 ราย)
4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ในครอบครัว เชื่อมโยงจาก กทม.) 1 ราย

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
5.1 ในครอบครัว 8 ราย
5.2 จากที่ทำงาน 1 ราย
6. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 3 ราย
7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 7 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 151 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น อีกจำนวน 1,093 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจะแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดในชุมชนในตำบลบางทราย ซึ่งเป็นที่พักของพนักงานสถานประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าว จำนวนผู้ติดเชื้อ 117 ราย จะดำเนินค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง กักตัวผู้สัมผัส ทั้งในชุมชน เชื่อมโยงสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้าง และจะพิจารณาล๊อคดาวด์พื้นที่บางส่วนในชุมชนมีผู้ติดเชื้อมาก พร้อมทั้งรีบปูพรมฉีดวัคซีน พื้นที่ชุมชนส่วนที่เหลือภายใน 2-3 วันนี้ ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการตรวจสอบการรับการตรวจเชิงรุกของพนักงานที่พักในชุมชนแห่งนี้ หากยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

เริ่มมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ( Cluster ) ในโรงงาน 4 แห่ง และตลาด 2 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง และชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

อาจมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

162241931188