ผู้ว่าฯตาก ขยายเวลาล็อกดาวน์บ้านผาผึ้งไปอีก 7 วัน

ผู้ว่าฯตาก ขยายเวลาล็อกดาวน์บ้านผาผึ้งไปอีก 7 วัน

ผู้ว่าฯตาก ขยายเวลาล็อกดาวน์บ้านผาผึ้งไปอีก 7 วัน เหตุยังระบาดไม่หยุด-ชาวบบ้านไม่ให้ความร่วมมือป้องกัน ขณะที่ตัวเลขโควิดอำเภอวังเจ้า วันนี้เพิ่มอีก 13 ราย

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) จังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แจ้งว่า ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ จำนวน 13 รายในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 157 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 278 ราย สำหรับพื้นที่ ที่มีการระบาดต่อเนื่องคือ พื้นที่บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อ.วังเจ้า พบผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และทุกวันรวมยอดติดเชื้อสะสม 160 ราย  ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจสารคัดหลั่งทั้งหมู่บ้าน และยังคงอยู่ในช่วงล็อกดาวน์

         

 ด้าน นายพงศัรตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก ออกคำสั่งขยายเวลาล็อกดาวน์ บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ออกไปอีก 7 วัน ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.2564 - วันที่ 6 มิถุนายน 2564 จากเดิมวันที่ 17 พ.ค. 64 - วันที่ 30 พ.ค.64 ทั้งนี้เนื่องจากยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และ ประชาชนในหมู่บ้านยังไม่ให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก