'พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ' ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ข้าวหอมมะลิ แก่รพ.สุรินทร์ ในภาวะวิกฤตโควิด-19

'พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ' ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ข้าวหอมมะลิ แก่รพ.สุรินทร์ ในภาวะวิกฤตโควิด-19

“พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และข้าวหอมมะลิในโครงการเกษตรอทิตยาทรแก่รพ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ณ หอประชุม โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

162227708991

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.64  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้นางสาวจุฬารัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการเกษตรอทิตยาทร เป็นผู้เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์ และข้าวหอมมะลิในโครงการเกษตรอทิตยาทร จำนวน 1,000 กิโลกรัม มอบให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาสุรินทร์เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

162227708973

162227708868

162227708969

162227708856