‘แอตต้า’ ชงรัฐออกมาตรการเยียวยาอุ้มบริษัททัวร์-มัคคุเทศก์

‘แอตต้า’ ชงรัฐออกมาตรการเยียวยาอุ้มบริษัททัวร์-มัคคุเทศก์

“แอตต้า” ยื่นข้อเสนอกระทรวงท่องเที่ยวฯ ชงรัฐอุ้มบริษัททัวร์-มัคคุเทศก์ ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นภาษี-จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หวังต่อลมหายใจธุรกิจหลังวิกฤติโควิด-19 กระทบยาวนานกว่า 15 เดือนตั้งแต่ ม.ค.2563

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวภายหลังการเข้าพบเพื่อขอหารือกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วานนี้ (28 พ.ค.) ว่า สมาคมฯได้ยื่นข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หลังการแพร่ระบาดดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน ม.ค.2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ขาดรายได้เป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งยังขาดสภาพคล่องเป็นจำนวนมาก

โดยสมาคมฯได้ขอให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 5 มาตรการ ได้แก่

1.ขอพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ เป็นเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือเอกชน พร้อมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลน จากธนาคารได้ง่ายขึ้น

2.ขอยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

3.ขอยกเว้นการจ่ายเงินสมทบของกองทุนประกันสังคม โดยขอให้ยกเว้นอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป เพื่อต่อลมหายใจให้กับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหม่อย่างหนัก ซึ่งกรณีนี้ทางสมาคมฯจะมีการหารือกับกระทรวงแรงงานต่อไปด้วย

4.ของบสนับสนุนโครงการ World Tourism Recovery Forum ซึ่งเป็นการจัดประชุมด้านท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเชิญผู้ประกอบการจากทั่วโลกมาร่วมเสวนา โดยต้องการจัดในช่วงเดือน ก.ค.นี้เพื่อต้อนรับการเปิดเมืองภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและมีผลการตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ ผ่านโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 ก.ค.นี้

และ 5.ขอให้ช่วยผลักดันการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งวงเงินของกองทุนจะต้องมาพิจารณากันต่อไป