5 แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ชื่อดังหั่นราคาค่าGP เหลือ 25% ช่วยร้านอาหารรายย่อย

5 แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ชื่อดังหั่นราคาค่าGP  เหลือ 25% ช่วยร้านอาหารรายย่อย

กขค.เผย แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ 5 ราย ยอมปรับลดค่า GP เหลือ 25% เป็นเวลา 1 เดือน ช่วยลดผลกระทบผู้ประกอบการร้านอาหารจากพิษโควิด-19

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กขค.) เปิดเผยว่า  หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้เชิญผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) จำนวน 5 ราย ได้แก่ Grab, Lineman, Gojek, Foodpanda และ Robinhood เข้าร่วมหารือผ่านการประชุมทางออนไลน์ ขอความร่วมมือลดค่า Gross Profit (GP) ที่มีการเรียกเก็บในอัตราสูง 30% - 35 %เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารรายย่อย (SMEs) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19  ที่ไม่สามารถให้บริการนั่งรับประทานในร้านได้ตามปกติ จำเป็นต้องพึ่งพาการให้บริการผ่านบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) มากขึ้น ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลง นั้นทางผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้ง 5 ราย ได้ให้ความร่วมมือในการลดค่า GP เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
162220128455
 
โดย 1.Grab ปรับลดค่า GP จากเดิม 30 % ลดเหลือ 25 % ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2564 โดยร้านอาหารจะต้องลงทะเบียนและกำหนดให้ส่วนลด 100 ออเดอร์แรกต่อร้านค้า
  2.Foodpanda ปรับลดค่า GP จากเดิม 30 % ลดเหลือ 25 % ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย.2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารไม่ต้องลงทะเบียน
 3.Lineman ปรับลดค่า GP จากเดิม 30 % ลดเหลือ 25 % ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย.2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนและกำหนดให้ส่วนลดยอดขาย 10,000 บาทแรกต่อร้านค้า
4.Gojek ปรับลดค่า GP จากเดิม 30 % ลดเหลือ 25 % ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 27 มิ.ย.2564 โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พ.ค. 2564
5.Robinhood ไม่เก็บค่า GP และช่วยทำโปรโมชั่นให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร
5.Robinhood ไม่เก็บค่า GP และช่วยทำโปรโมชั่นให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
 
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มบางรายไม่เรียกเก็บค่า GP สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ส่งอาหารเอง หรือให้มารับอาหารที่ร้านค้า
 
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ต่อไป สขค. จะขอความร่วมมือประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) ปรับลดอัตราค่า GP ต่อไปอีก และจะมีการกำกับดูแลอัตราค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ที่มีการเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างเป็นธรรม
ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารพบว่าผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery)  มีการเรียกเก็บค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่นๆอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีโทษปรับทางปกครอง ในอัตราไม่เกิน 10 % ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด และสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สขค. โทร. 0 2199 5444 หรือทางเว็บไซต์