‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

 ‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ "พระราชสาส์น" อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอิลฮัม อาลีเยฟ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

กรุงบากู

ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน ชาวอาเซอร์ไบจาน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว