ชาวนาเกลือวอน"ธรรมนัส" ประกันราคากก.ละ 1.50 บาท

ชาวนาเกลือวอน"ธรรมนัส" ประกันราคากก.ละ 1.50 บาท

ชาวนาเกลือ ร้อง “ธรรมนัส” ช่วยประกันราคาเกลือกิโลละ1.50บาท หลังราคาตกเหลือ 0.6 บาทต่ำกว่าต้นทุนผลิตที่ กก.ละ 1 บาท แถมเกลือต่างประเทศยังตีตลาด

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังรับหนังสือจากกลุ่มเกษตรกรชาวนาเกลือ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายพูนศักดิ์ นิลเภตรา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลนาโคกองเมือง จ.สมุทรสาคร เป็นตัวแทนเกษตรกรชาวนาเกลือ 8 ตำบลที่ประกอบอาชีพทำนาเกลือ ในจ.สมุทรสาคร โดย ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลช่วยประกันราคาเกลือในราคา 1.50 บาทต่อกิโลกรัม(กก.)จากราคาต้นทุน 1 บาทต่อกก. แต่ขายได้เพียง  0.60 บาทต่อกก.  ทั้งนี้ จะนำปัญหาดังกล่าว  หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานี้ให้ชาวนาเกลือโดยด่วน

162219173043

นายพูนศักดิ์ นิลเภตรา  กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหลายช่องทาง แต่ไม่มีความคืบหน้า จึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากร้อยเอกธรรมนัส เนื่องจากผลผลิตเพื่อผลิตราคาตกต่ำหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรชาวนาเกลือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ส่งผลให้ราคาเกลือตกต่ำ ทั้งในตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

ขณะนี้เกษตรกรชาวนาเกลือ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประสบปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตอยู่ที่ กก.ละ 1 บาท แต่เกษตรกรขายได้เพียงกก.ละ 0.60 บาท เท่านั้นถ้าขายก็ขาดทุน ถ้าเก็บไว้ก็ต้องแบกต้นทุนและเป็นหนี้ ส่วนเกลือทะเลที่ยังอยู่ในนา เมื่อมีฝนตกน้ำทะเลหนุนท่วมก็เกิดความเสียหายหนักขึ้นและยังมีปัญหาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อแย่งชิงตลาดเกลือในประเทศ

“เกษตรกรผู้ทำนาเกลือจึงขอความอนุเคราะห์จากร้อยเอกธรรมนัส  ให้ความอนุเคราะห์พิจารณาประกันราคาเกลือที่อยู่ในราคากิโลละ 1.50 บาท  เพื่อให้ชาวนาเกลือยังมีงานทำและยังเป็นการอนุรักษ์พื้นที่และอาชีพนาเกลือของไทยไว้”

ทั้งนี้ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564 มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือขึ้นทะเบียนในระบบจำนวน 650 ครัวเรือน 1,150 แปลง เนื้อที่ 25,707.88 ไร่ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม มีปริมาณเกลือคงค้างฤดูการผลิต ปี 2562/63 ปริมาณ 212,608 ตัน และ ปี 2563/64 ปริมาณ 197,000 ตัน