คลัสเตอร์หมู่บ้านดวงพร ลามไม่หยุด รวมติดเชื้อสะสม 13 ราย

โคราช คลัสเตอร์หมู่บ้านดวงพร ช่างเสริมสวยกระเป๋าหิ้ว ลามไม่หยุดติดเชื้อขยาย 3 วงในพื้นที่ 3 อำเภอ รวมสะสม 13 ราย

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวักนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 92/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นายแพทย์วิญญู ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 3 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 1 ราย อ.ครบุรี 1 ราย และ อ.ประทาย 1 ราย รวมยอดสะสม 930 ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 755 ราย และยังรักษาอยู่ 165 ราย ทั้งนี้ การสอบสวนระบาดวิทยาพบคลัสเตอร์หมู่บ้านดวงพร ถ.เดชอุดม ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เริ่มจากผู้ป่วยรายที่ 819 หญิงอายุ 57 ปี ผู้ประกอบการร้านเสริมสวยตั้งอยู่ในหมู่บ้านดวงพร ละแวกสี่แยกร่วมเริงไชย ริม ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง วันที่ 13 พ.ค. 64 มีอาการเป็นไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย จึงเข้าตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท ทราบผลยืนยันวันที่ 18 พ.ค. 64

จากนั้นได้ติดตามไทม์ไลน์ ผู้ป่วยซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยและสักคิ้ว แต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ผู้ป่วยเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ที่ ต.โบสถ์ อ.พิมาย และนำเครื่องมือประกอบอาชีพติดไปด้วย เพื่อหารายได้พิเศษ จึงติดตามกลุ่มเสี่ยงทั้งครอบครัวที่อยู่ในเขตเมืองและ อ.พิมาย มาตรวจคัดกรองหาเชื้อ พบผู้ป่วยรายที่ 839 หญิงอายุ 31 ปี มีศักดิ์เป็นหลานสาว รายที่ 840 ชายอายุ 67 ปี รายที่ 841 หญิงอายุ 44 ปี รายที่ 849 หญิงอายุ 39 ปี รายที่ 850 เด็กหญิงอายุ 5 เดือน รายที่ 851 ผกก.สภ.ปักธงชัย มีประวัติรับประทานอาหารร่วมกัน รายที่ 852 เพื่อนรายที่ 841 รายที่ 855 หญิงอายุ 59 ปี ลูกค้าที่สักคิ้ว รายที่ 857 เพื่อนรายที่ 851 รายที่ 893 หลานรายที่ 857 รายที่ 894 หลานรายที่ 857 ผู้ป่วยรายที่ 919 เด็กชายอายุ 8 ปี ลูกรายที่ 839 ล่าสุดพบผู้ป่วยรายที่ 928 ชายอายุ 47 ปี ต.แชะ อ.ครบุรี สัมผัสกับเพื่อนผู้ป่วยรายที่ 841 ซึ่งเป็นการติดเชื้อขยาย 3 วงในพื้นที่ 3 อำเภอ ประวัติสัมผัสจากกิจกรรมทางสังคมทั้งพักอาศัย รับประทานอาหารร่วมกันและลูกค้าเสริมสวยที่ ต.ในเมือง อ.เมือง ต.โบสถ์ อ.พิมาย และ อ.ครบุรี รวมสะสม 13 ราย จึงได้ตัดวงจรการแพร่ระบาดโดยนำกลุ่มเสี่ยงมาตรวจคัดกรองหาเชื้อซ้ำจนกว่าจะไม่พบเชื้อรวมทั้งให้กักตัวสังเกตอาการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด