ตลท.เปิดให้ซื้อขายหุ้น MAX-NOK ชั่วคราวตั้งแต่ 2 มิ.ย.-1 ก.ค.นี้

ตลท.เปิดให้ซื้อขายหุ้น MAX-NOK ชั่วคราวตั้งแต่ 2 มิ.ย.-1 ก.ค.นี้

ลท. สั่งปลดเครื่องหมาย "SP" หุ้น MAX-NOK ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.-1 ก.ค.64 เพื่อให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นได้แต่ใช้บัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว หลักทรัพย์ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MAX แบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มะ หาชน) หรือ NOK ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.-1 ก.ค.64 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว พร้อมการขึ้นเครื่องหมาย NC โดยเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น

โดย ตลท.จะกำหนดให้หลักทรัพย์ MAX และ NOK มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.64 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 2 มิ.ย.64ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ MAX และ NOK แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

ตลท.จะไม่นำหลักทรัพย์ MAX และ NOK มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)