'ติดเชื้อโควิด 19' วันนี้ ชลบุรีพบรายใหม่-เสียชีวิตเพิ่ม เช็คประกาศสถานที่เสี่ยง

'ติดเชื้อโควิด 19' วันนี้ ชลบุรีพบรายใหม่-เสียชีวิตเพิ่ม เช็คประกาศสถานที่เสี่ยง

ตรวจสอบอัพเดท "ติดเชื้อโควิด 19" วันนี้ ชลบุรีพบรายใหม่-เสียชีวิตเพิ่ม เช็คประกาศสถานที่เสี่ยง ค้นหาเชิงรุก 1,179 ราย

รายงาน อัพเดทโควิดวันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จังหวัดชลบุรี พื้นที่สีแดง พบรายใหม่จำนวน 42 ราย ยอดสะสม 4,437 ราย เสียชีวิตเพิ่มสะสม 22 ราย

1. Cluster บริษัท เซเลอเรส 2 ราย
2. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจังหวัดระยอง 1 ราย
3. พนักงานร้านขายผักตลาดรัตนากร อำเภอศรีราชา 5 ราย
4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย
5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน บริษัท เซเลอเรส 1 ราย
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน บริษัท โอคุมุระ 2 ราย
7. ครัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง อำเภอศรีราชา 9 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
8.1 ในครอบครัว 5 ราย
8.2 จากที่ทำงาน 5 ราย

9. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย
10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 9 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 213 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น อีกจำนวน 1,179 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม


การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจะแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มากขึ้นซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

เริ่มมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ( Cluster ) ในโรงงาน 3 แห่ง และตลาด 2 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง ขอความร่วมมือ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน


สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท

ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไปข้ามไปคุยกันห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง


อาจมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ


สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

162216265773

ประกาศสถานที่เสี่ยงจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 105

162216272652

162216271762

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
ของประชาชนอำเภอศรีราชา มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
จึงขอให้ท่านที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ประสานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้ที่
สสอ.เมืองชลบุรี (038282148 และ 038285038)
สสอ.บางละมุง (038221925)
สสอ.ศรีราชา (038322503)
สสอ.สัตหีบ (038245330)
สสอ.บ้านบึง (038443209)
สสอ.บ่อทอง (038211277)
สสอ.พนัสนิคม (0972322372)
สสอ.พานทอง (038451712)
สสอ.หนองใหญ่ (038219232)
สสอ.เกาะจันทร์ (038166264 และ 061-8806264)
สสอ.เกาะสีชัง (0646648088)
162216278929