เชียงใหม่สนธิกำลัง ตรวจ 3 แคมป์ต่างด้าวป้องกันโควิด

เชียงใหม่สนธิกำลัง ตรวจ 3 แคมป์ต่างด้าวป้องกันโควิด

อำเภอเมืองเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกอ.รมน.-สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว 3 แห่ง ในตำบลแม่เหียะ ตรวจเชื้อกว่า 100 คน


เมื่อวันที่27พ.ค.2564 ว่าที่ร.ต.เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนธิกำลัง ร่วมกับ กอ.รมน., สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะและ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ นำเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจแคมป์คนงานในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านดอนปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แคมป์ รวมแรงงานกว่า 100 คน
ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน ลงทะเบียนแรงงาน รวมถึงนำแรงงานทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ swab ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดต้นปิน อีกทั้ง ทีมแพทย์จาก รพสต. บ้านท่าข้าม ยังได้แนะนำวิธีการดูแลตนเอง และรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โควิด รวมถึงรณรงค์สร้างความเข้าใจให้แรงงานรู้จักดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 และให้ช่วยสอดส่องดูแลสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

162210478429

นอกจากนี้ ยังจะขยายผลการตรวจ ให้ครอบคลุมทุกแคมป์ในตำบลแม่เหียะ ซึ่งมีทั้งหมด 6 แห่ง และในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานทั้งหมด รวบรวมไว้ที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโควิด-19 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ควบคุม และขอความร่วมมือ แรงงานทั้งหมดห้ามออกไปนอกพื้นที่ เนื่องจากหากมีการแพร่ระบาด หรือมีแรงงาน ลักลอบมาจากนอกพื้นที่ เกรงว่าจะควบคุมไม่ได้ โดยมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายแรงงานทุกวัน และยังได้ประสานงานไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดูแลคนงานให้ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีการว่างงาน หรือขาดรายได้ในช่วงกักตัว พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ

162210480458