อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.คงที่1 สมุทรปราการ-นนทบุรีพุ่ง จับตาปทุมฯ-เชียงราย

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.คงที่1 สมุทรปราการ-นนทบุรีพุ่ง จับตาปทุมฯ-เชียงราย

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. คงอันดับที่ 1 สมุทรปราการ-นนทบุรี ยอดพุ่ง จับตาปทุมธานี-เชียงราย-นครปฐม-ชลบุรี สมุทรสาคร

รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ โควิดวันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก


1 กรุงเทพมหานคร 894 ราย

2 สมุทรปราการ 280 ราย

3 เพชรบุรี 233 ราย

4 นนทบุรี 129 ราย

5 ปทุมธานี 98 ราย

6 สมุทรสาคร 59 ราย

7 ชลบุรี 52 ราย

8 เชียงราย 45 ราย

9 นครปฐม 35 ราย

10 สงขลา 31 ราย


ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. คงอันดับที่ 1 ยอดลดลงบ้าง, สมุทรปราการ-นนทบุรี ยอดพุ่ง จับตา ปทุมธานี-เชียงราย-นครปฐม-ชลบุรี และสมุทรสาคร ยอดเพิ่มจากวานนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี

162209465558

ศปก.ศบค. สรุปสถานการณ์โควิด 19 (27 พ.ค. 64)

กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ยังคงพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่องทั้งจากกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ แคมป์ก่อสร้าง ชุมชนรอบโรงงาน และชุมชนแออัด

สธ. ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องตามขนาดของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ โรงงาน ตลาด

162209478513

162209477764

162209476951

162209476031

ปรับแผนกระจายวัคซีน
ให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เกณฑ์การระบาดของโรค ระบาดมากจัดสรรมาก
2. เกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น แรงงาน ผู้ขับรถสาธารณะ ครู นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ

การปรับแนวทางการจัดสรรวัคซีนโควิด -19 เพื่อให้เกิดประโยชน์ตรมความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ

อ้างอิง - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

162209050084


ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูลวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 หายป่วยรายใหม่ 2,063 ราย หายป่วยสะสม 66,402 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19

162209030621