'ชวน' เผยพ.ร.ก.กู้เงิน5แสนล้าน รัฐบาลยังไม่ส่งสภาฯ

'ชวน' เผยพ.ร.ก.กู้เงิน5แสนล้าน รัฐบาลยังไม่ส่งสภาฯ

'ชวน' เผยพ.ร.ก.กู้เงิน5แสนล้าน รัฐบาลยังไม่ส่งสภาฯ เล็ง พิจารณาหลังงบ65 วาระแรก

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า วาระการประชุมสภาฯวันนี้ จะพิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบบังคับใช้ตามกฎหมาย และเสนอมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาก่อน

ส่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทนั้น สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยังส่งพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ถึงสภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้จึงต้องพิจารณาทั้ง 2 วาระที่กำหนดมาแล้วก่อน ตามที่วิป 3 ฝ่ายตกลง คือ พิจารณาวันที่ 27-28 พฤษภาคม แบ่งเวลาฝ่ายละ 3 ชั่วโมง แต่ทั้งหมดอยู่ที่ว่าจะใช้เวลาครบหรือไม่ จบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น โดยวันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. จนถึงเกิน 24.00 น. และพรุ่งนี้เริ่มในเวลา 09.00 น.

สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จะเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน แบ่งอภิปรายฝ่ายละ 22 ชั่วโมง หากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทส่งมาถึงเมื่อไหร่ ก็บรรจุทันที แต่ต้องพิจารณาหลังจากพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแล้วเสร็จก่อน