'โควิดวันนี้ไทย' สมุทรสาคร ติดเชื้อพุ่งเท่าตัว จากยอดวันก่อน

'โควิดวันนี้ไทย' สมุทรสาคร ติดเชื้อพุ่งเท่าตัว จากยอดวันก่อน

อัพเดท "โควิดวันนี้ไทย" สมุทรสาคร ติดเชื้อพุ่งเท่าตัว จากยอดวันก่อน

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่สีแดงโควิด ผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อโควิด 59 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 19,615 ราย หายป่วยจำหน่ายแล้ว 18,955 ราย และเสียชีวิตสะสม 24 ราย

ทั้งนี้ สมุทรสาคร ผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อโควิดวานนี้ 21 ราย

ศูนย์รับข้อมูลผู้สงสัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร เบอร์ติดต่อ 065-5493322 และ 0988726632 เปิดบริการ 24 ชม. เบอร์ติดต่อ 034-871274 , 034-871268
เปิดบริการทุกวัน 8.30 น. - 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร

162207989430

162207990468