'ติดเชื้อโควิด' วันนี้ ศรีสะเกษยอดพุ่ง 12 ราย เสียชีวิตเพิ่ม จับตาศรีรัตนะ-อุทุมพรพิสัย

'ติดเชื้อโควิด' วันนี้ ศรีสะเกษยอดพุ่ง 12 ราย เสียชีวิตเพิ่ม จับตาศรีรัตนะ-อุทุมพรพิสัย

อัพเดท "ติดเชื้อโควิด" วันนี้ ศรีสะเกษยอดพุ่ง 12 ราย เสียชีวิตเพิ่ม จับตาศรีรัตนะ-อุทุมพรพิสัย

รายงานอัพเดทสถานการณ์ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ 27 พ.ค. 2564 รายใหม่เพิ่มขึ้น 12 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 373 ราย รักษาหายแล้ว 239 ราย ยังคงรักษาอยู่ 131 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย (อ.ศรีรัตนะ) ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย ซึ่งอำเภอศรีรัตนะและอำเภออุทุมพรพิสัย ติดเชื้อเพิ่มขึ้นน่าจับตา

162207424376

ไทมไลน์ผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดศรีสะเกษ

162207441947

162207441240

162207440295

162207439463

162207438466

162207436419

162207435522