'กรมอนามัย' คุมเข้มร้าน 'บุฟเฟต์' ย้ำมาตรการนั่งกิน 25% ลดเสี่ยงโควิด-19

'กรมอนามัย' คุมเข้มร้าน 'บุฟเฟต์' ย้ำมาตรการนั่งกิน 25% ลดเสี่ยงโควิด-19

"กรมอนามัย" ลงพี้นที่เน้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในร้าน "บุฟเฟต์" ย้ำควบคุมจำนวนผู้รับบริการให้ลดลงเหลือ 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ การเว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน โต๊ะ และที่นั่งรับประทานอาหารอย่างน้อย 1-2 เมตร

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์สุกี้ตี๋น้อย และ ร้าน Copper Buffet ชั้น 2 The Sense ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ว่า การลงพื้นที่สถานประกอบกิจการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ในครั้งนี้ ถือเป็นการย้ำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายหลังที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมาตรการการผ่อนคลายให้ร้านอาหารต่าง ๆ เปิดให้บริการแต่ต้องมีการคุมเข้มมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

162202787618

โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนคนนั่งได้ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ ซึ่งหากภายในร้านมีที่นั่งสามารถรองรับลูกค้าได้ 100 คน ควรจำกัดจำนวนการให้บริการได้เพียง 25 คน โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และแต่ละคนนั่งกินได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธี ถอดเฉพาะเวลารับประทานอาหารเท่านั้น จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล และงดบริการรูปแบบบุฟเฟต์ที่ให้ลูกค้าไปตักอาหารเอง

162202789372

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

162202788712

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ต้องเน้นความปลอดภัยตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบที่สด สะอาดจากตลาดที่ได้รับการรับรองเป็นตลาดสด น่าซื้อ ของกรมอนามัย หรือแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เชื่อถือได้ หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และควบคุมความสะอาดภายในร้าน มีการจัดสถานที่ไม่แออัด ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ความหนาแน่น จัดวางโต๊ะอาหารให้มีระยะห่าง จัดที่คีบอาหารและช้อนกลางส่วนตัวแยกไว้ตามโต๊ะ ส่วนบริเวณที่ตักอาหารให้พนักงานเป็นผู้ตักให้ และควรจำกัดเวลาในการนั่งกินอาหารไม่เกิน 2 ชั่วโมง

162202789025

รวมถึงจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร ทำความสะอาดพื้นผิว ในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 เช่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู หรือราวจับทางเดิน เป็นต้น พร้อมทั้งคุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  1. เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตราการป้องกันโควิด-19
  2. คัดกรองพนักงานให้บริการ หรือพนักงานขนส่งสินค้าอย่างจริงจังโดยใช้ระบบ Thai Stop COVID Plus และ ไทยเซฟไทย
  3. มีระบบติดตามอาการป่วยและพฤติกรรมของพนักงาน โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวัน
  4. มีการจัดทำ Timeline ของพนักงานให้บริการและพนักงานจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน เพื่อควบคุมวงระบาดได้ใน ระยะสั้นและทันท่วงที