ส่องงบ 65 หั่น '10 กระทรวง' โควตาพลังประชารัฐ '6.3 หมื่นล้าน' สู้โควิด

ส่องงบ 65 หั่น '10 กระทรวง' โควตาพลังประชารัฐ '6.3 หมื่นล้าน' สู้โควิด

ส่องงบประมาณกระทรวงปี 65 หลังถูกหั่นสู้โควิด 1.2 แสนล้านบาทเทียบปี 64 รัฐบาลปรับลดเกือบ 8 หมื่นล้านบาท หั่นงบกลาง 4.3 หมื่นล้าน 10 กระทรวงโควตาพลังประชารัฐถูกหั่น 6.3 หมื่นล้าน 3 กระทรวงภูมิใจไทยลด 1.5 หมื่นล้าน ตัดศึกษาฯ 2.4 หมื่นล้าน กลาโหมวูบ 1.12

การจัดสรรงบประมาณในร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.2564 กระทรวง ทบวง กรม ถูกปรับลดงบประมาณเกือบทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม สั่งการให้ทุกกระทรวงปรับลดงบประมาณ และวางกรอบไม่จัดสรรงบฯ ให้โครงการใหม่ หากจะขอจัดสรรก็ขอให้น้อยที่สุด ส่วนโครงการใดที่จัดสรรงบฯ ผูกพันข้ามปีไปแล้วสามารถดำเนินการต่อได้

ทว่าการปรับลดงบประมาณของรัฐบาล แม้จะมีโจทย์ใหญ่อยู่ที่การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่อีกนัยหนึ่งยังแฝงไปด้วยกลเกมทางการเมืองระหว่างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กับพรรคร่วมรัฐบาล

“กรุงเทพธุรกิจ” สำรวจงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และจำแนกให้เห็นว่ากระทรวงต่างๆ ภายใต้โควตาของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคใด ได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่าไร กระทรวงใดถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุด

10 กระทรวงโควตาพปชร.วูบ         

พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งกำกับดูแลมากถึง 12 กระทรวง และปรากฎว่า 10 กระทรวงถูกปรับลดกราวรูด มีเพียง 2 กระทรวงที่ได้รับจัดสรรงบเพิ่มดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 3.56 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท ลดลง 6.75%

กระทรวงแรงงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 4.97 หมื่นล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 1.99 หมื่นล้านบาท ลดลง 28.65% กระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 3.16 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 1.71 หมื่นล้านบาท ลดลง 5.14%

กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 2.03 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 1.12 หมื่นล้านบาท ลดลง 5.24% สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 3.4 หมื่นล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 5.2 พันล้านบาท ล้านบาท ลดลง 13.42%

กระทรวงยุติธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 2.43 หมื่นล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 2.5 พันล้านบาท ลดลง 9.34% กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 6.97 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 1.32 พันล้านบาท ลดลง 15.93%

กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 7.1 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 858 ล้านบาท ลดลง 10.78% กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 7.61 พ้นล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 537 ล้านบาท ลดลง 6.59% กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 4.38 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 279 ล้านบาท ลดลง 5.99%

เมื่อรวมวงเงินแล้วกระทรวงที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของพรรคพลังประชารัฐ พบว่าถูกปรับลดงบประมาณไปทั้งสิ้นกว่า 6.3 หมื่นล้านบาท 

มี 2 กระทรวงได้เพิ่ม ได้แก่ กระทรวงการคลัง ได้รับจัดสรรงบปี 2565 วงเงิน 2.73 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 วงเงิน 5.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.05% และกระทรวงพลังงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 2.71 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 วงเงิน 438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.23%

3โควตาปชป.เพิ่มมากกว่าลด

โควตากระทรวงในกำกับดูแลของพรรคประชาธิปัตย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 1.1012 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 604 ล้านบาท ลดลง 0.55%

กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 6,523 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 302.2 ล้านบาท ลดลง 4.43% ขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 2.46 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3 พันล้านบาท จากปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 10.4%

เมื่อรวมวงเงินแล้วกระทรวงที่อยู่ภายใต้ความดูแลของพรรคประชาธิปัตย์ถูกปรับลดงบประมาณเพียง 906 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้รับการจัดสรรงบเพิ่ม

3 กระทรวงภท.ถูกหั่น 1.5หมื่นล. 

ส่วนกระทรวงโควตาพรรคภูมิใจไทย กระทรวงคมนาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 1.75 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 7.42 %

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 5.16 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 928.ล้านบาท ลดลง 15.23% กระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 1.539 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 4.33 พันล้านบาท ลดลง 2.74%

เมื่อรวมวงเงินแล้วกระทรวงที่อยู่ภายใต้ความดูแลของพรรคภูมิใจไทยถูกปรับลดงบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท โดยไม่มีกระทรวงใดได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

2 พรรคเล็กถูกลด“อว.-ทรัพยากร”

พรรครวมพลังประชาชาติไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 1.24 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 3.94 พันล้านบาท ลดลง 3.08%

พรรคชาติไทยพัฒนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 2.83หมื่นล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 1.01 พันล้านบาท ลดลง 3.44%

หั่นงบกลาง4.3 หมื่นล.-รวม 1.2 แสนล.

ขณะเดียวกันมีการปรับลดงบกลางฯ (11 รายการ) ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 วงเงิน 5.71 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2564 วงเงิน 4.3 หมื่นล้านบาท ลดลง 7.09%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อรวมงบประมาณที่ถูกปรับลดจากปี 2564 จากทุกกระทรวง จะพบมีว่ามีงบประมาณที่ถูกปรับลดไปกว่า 1.2 แสนล้านบาท 

5 กระทรวงถูกหั่นหลักหมื่นล.

สำหรับกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณปี 2565 ใน 5 ลำดับแรก ประกอบด้วย 1.กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท 2.กระทรวงแรงงาน วงเงิน 1.99 หมื่นล้านบาท 3.กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 1.71 หมื่นล้านบาท 4.กระทรวงคมนาคม วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท 5.กระทรวงกลาโหม วงเงิน 1.12 หมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกันมีเพียง 2 กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นจากปี 2564 ประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เพิ่มขึ้น 2.3 พันล้านบาท และกระทรวงพลังงาน เพิ่มขึ้น 438 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้องการเมืองหั่นงบ โควิด