ย้ำ'ร้านอาหาร' พื้นที่แดงเข้ม คุมนั่งกินไม่เกิน 25% สายบุฟเฟ่ต์งดตักเอง

ย้ำ'ร้านอาหาร' พื้นที่แดงเข้ม คุมนั่งกินไม่เกิน 25% สายบุฟเฟ่ต์งดตักเอง

​"กรมอนามัย" ย้ำ "ร้านอาหาร"ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม เคร่งครัดมาตรการจำกัดคนกินในร้านใม่เกิน 25%ของจำนวนที่นั่งปกติเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หากพื้นที่ไม่พอให้ทำฉากกั้นได้ ถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ต้องไม่ตักเอง มีระบบจองคิวเมื่อสั่งกลับบ้าน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากมาตรการผ่อนคลายของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้ "ร้านอาหาร"ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม สามารถนั่งกินภายในร้านได้แต่ไม่เกิน 21.00 น.และซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นถึงเวลา 23.00 น.และจำกัดคนนั่งได้ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ

เช่น จากเดิมที่เคยให้บริการภายในร้าน 100 คน ให้ลดลงเหลือเพียง 25 คน และมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร โดยขอให้ทุกร้านคุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และใช้เวลานั่งกินภายในร้านไม่เกิน 2 ชั่วโมง มีการจัดแยกอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน เครื่องปรุงรส เป็นเฉพาะบุคคล สำหรับ"ร้านอาหาร"ประเภท "บุฟเฟ่ต์"งดให้ลูกค้าเดินตักอาหารเอง แต่ให้มีพนักงานบริการแทน

  • ทุก "ร้านอาหาร"ต้องมีมาตรการลดสัมผัส

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ทุก "ร้านอาหาร"ควรมีมาตรการในการลดการสัมผัส เช่น ระบบจองคิว เมื่อสั่งกลับบ้าน ระบบการชำระเงินออนไลน์ กำหนดให้ผู้ใช้บริการเปิดหน้ากากได้เฉพาะเวลานั่งกินข้าวและ ลดการพูดคุยเสียงดัง งดการนั่งเผชิญหน้ากัน ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และต้องมีการกำหนดจุดคัดกรองผู้ใช้บริการ

จัดจุดล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสและห้องน้ำบ่อย ๆ กำจัดมูลฝอยทุกวัน หากพบพนักงานหรือผู้รับบริการติดเชื้อโควิด-19 ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ทันที และหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในระดับจังหวัดกำหนด

  • "ร้านอาหาร" ต้องประเมินตนเองผ่านThai stop COVID Plus

สำหรับการกำกับ ติดตาม และประเมินมาตรการ "ร้านอาหาร"นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็น แกนหลักในการควบคุมกำกับให้"ร้านอาหาร"ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการมีการติดเชื้อโควิด-19 สามารถสั่งหยุดเพื่อทำความสะอาด 1-3 วันได้ นอกจากนี้ให้สถานประกอบกิจการประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus ของ "กรมอนามัย"

ส่วน "ผู้ประกอบการ"และ"พนักงาน"ประเมินตนเองก่อนออกจากบ้านเพื่อมาปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” โดยจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มให้มีการประเมินใหม่ พร้อมแสดงใบประกาศให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินผ่าน QR code ได้ ขณะที่ผู้รับบริการให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

ทั้งนี้ จากข้อมูล "Thai stop COVID Plus" มีร้านอาหารลงทะเบียนและประเมินตนเองแล้ว จำนวน 15,193 แห่ง ผ่านประเมิน 12,211 แห่ง จึงขอความร่วมมือให้ร้านอาหารที่ยังไม่ประเมิน หรือประเมินไม่ผ่าน ดำเนินการในระบบและปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามมาตรการร้านอาหารต่อไป