วุ่นทั้งเกาะช้าง พิษปาร์ตี้ช้างปาร์ค ติดเชื้อโควิดพุ่ง 17 ราย กลุ่มเสี่ยงอีก 150 คน

ผู้ว่าฯตราดสั่งห้ามตาย วุ่นทั้งเกาะช้าง พิษปาร์ตี้ช้างปาร์ค ติดเชื้อโควิดพุ่ง 17 ราย กลุ่มเสี่ยงอีก 150 คน จี้คนร่วมงานจำนวนมากตรวจหาเชื้อด่วน

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราดวานนี้ โดยภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วม 100 คน

ในที่ประชุมสรุผรายงานผู้ป่วยที่ติดโควิด 19 รักษาตัวอยู่ในโรพงพยาบาลวันที่ 30 เม.ย. จำนวน 48 ราย มีอาการหนัก 1 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจากอำเภอเกาะช้าง จำนวน 14 ราย และบวกเพิ่มอีก 3 ราย แต่ยังไม่เข้าระบบ

ทำให้เกาะช้างมียอดผู้ป่วยแล้ว 17 ราย ซึ่งในจำนวนผู้ป่วยของเกาะช้าง มีเชื่อมโยงกับการไปร่วมงานปาร์ตี้ชายหาดช้างปาร์คจำนวน 14 รายด้วยกัน

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สั่งให้อำเภอเกาะช้าง สืบหาตัวผู้จัดงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการจัดงาน ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทั้งๆชายหาดดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะหน้าโรงแรมช้างปาร์ค ที่ปิดบริการอยู่

ขณะเดียวกัน ผวจ.ตราด สั่งห้ามมีคนตายจากโควิดในจังหวัดตราด ส่วนปัญหาโควิดที่เกาะช้าง ผวจ.ตราด สั่งให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยในการค้นหาตัวผู้ร่วมงานปาร์ตี้ช้างปาร์คที่ยังไม่ยอมมาพบเจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้ออีกจำนวนมาก ซึ่งก็มีทั้งนทท.ชาวต่างชาติและคนในพื้นที่ รวมทั้งหมดประมาณ 150 คน

ส่วนผู้ป่วยนอกเหนือจากงานปาร์ตี้พบว่าเป็นผู้ประกอบการและพนักงานที่ติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักค้างในโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวในตำบลเกาะช้าง ซึ่งการตรวจค้นหาเชื้อในผู้ร่วมงานปาร์ตี้ ทำได้เพียงวันละไม่เกิน 100 คน จึงต้องการกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยเสริม

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สั่งการให้นำกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงไปช่วยการติดตามตรวจหาเชื้อผู้เสี่ยงจากงานปาร์ตี้ให้ครบทุกคน โดยให้เวลาภายใน 14 วัน แต่ไม่มีคำสังปิดเกาะช้าง และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เร่งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ร่วมงานปาร์ตี้ให้มาพบเจ้าหน้าที่เพือ่ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดโดยด่วนต่อไป

ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือให้คนเกาะช้างทุกคน จะออกนอกเคหสถานจะต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด 19 กันอย่างเคร่งครัด และให้ปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเอง D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และ T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะ โดยสรุปจังหวัดตราดยังเป็นพื้นที่สีส้ม