'โปรดเกล้าฯ' องคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ 'เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ '

'โปรดเกล้าฯ' องคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ 'เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ '

"โปรดเกล้า" ฯองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อย โค นก ปลา และเต่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ "เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ " ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

161966931470

วันนี้ (29 เม.ย. 64) เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อย โค นก ปลา และเต่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

161966931325

161966931580