มหาสารคาม 'อัพเดทสถานการณ์ โควิดวันนี้' พบผู้ติดเชื้อพุ่ง 18 ราย

มหาสารคาม 'อัพเดทสถานการณ์ โควิดวันนี้' พบผู้ติดเชื้อพุ่ง 18 ราย

มหาสารคาม "อัพเดทสถานการณ์ โควิดวันนี้" พบผู้ติดเชื้อพุ่ง 18 ราย เช็คไทม์ไลน์ที่นี่!

สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด มหาสารคาม รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 18 ราย นับเป็นผู้ป่วยยืนยัน "อัพเดทสถานการณ์ โควิดวันนี้" รายที่ 145-162 ระลอกเมษายน (รายที่ 167-184 จังหวัดมหาสารคาม) ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

รายที่ 145 ระลอกเมษายน (รายที่ 167 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 68 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ไปห้างสรรพสินค้า
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 146 ระลอกเมษายน (รายที่ 168 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 21 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
สัมผัสกับผู้ป่วย รายที่ 98 (ทำงานร้าน banana)
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 147 ระลอกเมษายน (รายที่ 169 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 33 ปี อ.กุดรัง
ผู้สัมผัสเสียงสูง ของผู้ป่วย รายที่ 140
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 148 ระลอกเมษายน (รายที่ 170 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 53 ปี อ.กุดรัง
ผู้สัมผัสเสียงสูง ของผู้ป่วย รายที่ 140
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 149 ระลอกเมษายน (รายที่ 171 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 46 ปี อ.นาดูน
สัมผัสญาติเดินทางมาจากต่างจังหวัด
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 32 ราย

รายที่ 150 ระลอกเมษายน (รายที่ 172 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 48 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
รับประทานอาหารกับผู้ป่วย จ.ร้อยเอ็ด
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 151 ระลอกเมษายน (รายที่ 173 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 26 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ชาวอินเดีย มีอาชีพขับรถขายของ สัมผัสกับผู้ป่วย รายที่ 91
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 152 ระลอกเมษายน (รายที่ 174 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ - ปี อ.เมืองมหาสารคาม
ผ่าตัดเสริมจมูก
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 153 ระลอกเมษายน (รายที่ 175 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 57 ปี อ.เมืองมหาสารคาม
สัมผัสผู้ป่วย รายที่ 91
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 154 ระลอกเมษายน (รายที่ 176 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 73 ปี อ.เชียงยืน
สัมผัส หลานเดินทางมาจาก กทม.
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 155 ระลอกเมษายน (รายที่ 177 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 41 ปี อ.บรบือ
สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 156 ระลอกเมษายน (รายที่ 178 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 38 ปี อ.บรบือ
สัมผัสผู้ป่วยร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยัน
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 157 ระลอกเมษายน (รายที่ 179 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 76 ปี อ.กุดรัง
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ป่วยรายที่ 140
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 158 ระลอกเมษายน (รายที่ 180 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 62 ปี อ.กุดรัง
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ป่วยรายที่ 140
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 159 ระลอกเมษายน (รายที่ 181 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 40 ปี อ.กุดรัง
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ป่วยรายที่ 140
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 160 ระลอกเมษายน (รายที่ 182 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 2 ปี อ.กุดรัง
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ป่วยรายที่ 140
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 161 ระลอกเมษายน (รายที่ 183 จ. ม.ค.)
เพศหญิง อายุ 69 ปี อ.กุดรัง
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ป่วยรายที่ 140
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค

รายที่ 162 ระลอกเมษายน (รายที่ 184 จ. ม.ค.)
เพศชาย อายุ 59 ปี อ.กุดรัง
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ป่วยรายที่ 140
กำลังดำเนินการสอบสวนโรค