กทม. เตรียมความพร้อม Hospitel ก่อนเปิดรับผู้ป่วย 26 เม.ย.นี้

กทม. เตรียมความพร้อม Hospitel ก่อนเปิดรับผู้ป่วย 26 เม.ย.นี้

ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงพยาบาลสิรินธร ณ โรงแรม Elegant Airport Hotel ถนนกาญจนาภิเษก เขตประเวศ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด เริ่มเปิดรับ 26 เม.ย.64

วันนี้ (24 เม.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ(Hospitel) โรงพยาบาลสิรินธร ณ โรงแรม Elegant Airport Hotel ถนนกาญจนาภิเษก เขตประเวศ โดยระบุว่า กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนมากขึ้น โดยแบ่งแผนการรับผู้ป่วยออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครให้รองรับผู้ป่วยโควิดให้มากขึ้น

ทั้งใน โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด ระดับที่ 2 การเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ให้รักษาตัวในโรงแรมที่จัดหาไว้ให้ และระดับที่ 3 จัดทำโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบเพื่อรองรับผู้ป่วย ในส่วนของการเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยนั้น กรุงเทพมหานครได้อยู่ระหว่างเร่งประสานโรงแรมที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานให้เป็น Hospitel

161927078276

สำหรับโรงแรม Elegant Airport Hotel เขตประเวศ ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เป็นอาคาร 7 ชั้น 2 อาคาร อาคารหนึ่งเปิดให้บริการเป็น สถานกักตัวของรัฐ State Qualantine (SQ) อีกอาคารจะเปิดเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 230 ห้อง สามารถดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หรือ covid 19 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

161927078249

  • ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ จะต้องมีหลักเกณฑ์ครบ ทั้ง 5 ข้อดังนี้

1. ผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 4- 7 วันและมีผลภาพถ่ายรังสีปอด(Chest x-ray)คงที่ กรณีที่เป็นผู้ป่วยใหม่ต้องเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ไม่มีอาการและไม่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะอื่นร่วม โดยที่ผลการถ่ายรังสีปอดปกติดี

2. ผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือสามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช

3. ผู้ป่วยไม่มีไข้ กรณีที่มีโรคประจำตัวต้องควบคุมอาการได้ดี มีเพียงยารับประทาน

4. ต้องจัดยามาพร้อม สำหรับให้ผู้ป่วยรับประทานด้วยตนเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์

5. ทางโรงพยาบาลต้นทางยินดีมารับผู้ป่วยกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลต้นทาง หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะทยอยรับผู้ป่วยเข้าพัก ดังนี้ วันที่ 26 เม.ย.64 จำนวน 70 ห้อง วันที่ 30 เม.ย.64 จำนวน 80 ห้อง วันที่ 15 พ.ค.64 จำนวน 40 ห้อง วันที่ 30 พ.ค.64 จำนวน 40 ห้อง

161927078159

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการประเมินพบว่า ที่ผ่านมาโรงแรม "Elegant Airport Hotel" ซึ่งเปิดให้บริการ SQ มาเป็นระยะกว่า 1 ปี สามารถปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานที่กำหนดได้เป็นอย่างดี และไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมติดเชื้อโควิดเลย รวมทั้งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเนื่องจากอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสิรินธร เพียง 2.5 กิโลเมตรเท่านั้น ในส่วนของห้องพักมีทั้งห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่พักคนเดียว และพักรวม มีการจัดทีมแพทย์พยาบาลตรวจประเมินอาการพร้อมให้การแนะนำรักษาผ่านระบบวิดีโอคอล และแอปพลิเคชั่น

161927078190

โดยเมื่อผู้ป่วยเข้าพักจะมีการแจกชุดแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตัวให้ผู้ป่วยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจ อาทิ การปฏิบัติตัว การวัดอุณหภูมิ การออกซิเจนในเลือด เมื่อเข้าห้องพัก ต้องโหลด Application "ME-MORE" และลงทะเบียนใน Applicationให้เรียบร้อยเพื่อให้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับทีมแพทย์และพยาบาล นอกจากนี้ได้กำชับให้จัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานรวมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท้องที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยด้วย