พาณิชย์จัดมหกรรมฟู้ดทรัค สู้โควิด-19

พาณิชย์จัดมหกรรมฟู้ดทรัค สู้โควิด-19

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดมหกรรมงานแสดงร้านอาหารเคลื่อนที่  6 ครั้งช่วยผู้ประกอบการ เพิ่มทางเลือกซื้ออาหาร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทำธุรกิจฟู้ดทรัคได้เรียนรู้ แถมมีสถาบันการเงินมาให้คำปรึกษาและให้แหล่งทุน  ดีเดย์ ครั้งแรก 31-1 เม.ย.ที่ก.พาณิชย์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า  กรมฯ ได้กำหนดจัดมหกรรมงานแสดงร้านอาหารเคลื่อนที่ (ฟู้ดทรัค) เพื่อให้ความช่วยเหลือฟู้ดทรัคที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารให้กับประชาชน และใช้เป็นต้นแบบให้กับผู้ที่มองหาโอกาสในการทำธุรกิจฟู้ดทรัค ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำธุรกิจ โดยกำหนดจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มี.ค.–1 เม.ย.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 พ.ค.2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิ.ย.2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 ก.ค.2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 4 ส.ค.2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 1 ก.ย.2564 ณ ลานตลาดนัด กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี 

161718558644

โดยในช่วงการจัดงาน กรมฯ ได้เชิญสถาบันการเงินเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำสินเชื่อ ตลอดจนให้คำปรึกษาและเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างจุดแข็งในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคที่ต้องการขยายธุรกิจหรือต้องการเงินลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินได้สะดวกและง่ายมากขึ้น

ขณะเดียวกัน มีแผนดำเนินการจัดงานคาราวาน ฟู้ดทรัค มาร์ท ออนทัวร์ ทั่วประเทศ หลังโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจ และขยายฐานลูกค้าแก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้ว รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดทรัคหรือรถขายอาหารเคลื่อนที่ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง

161718560819

 “ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางอาชีพหรือธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ Food Truck เข้าถึงแหล่งทุน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย.2564 และครั้งต่อๆ ไปที่กำหนดจะจัดขึ้น โดยท่านจะได้พบกับผู้ประกอบการฟู้ดทรัคประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวนกว่า 30 ราย และหากสนใจประกอบธุรกิจ ต้องการเงินลงทุนสามารถขอคำปรึกษากับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานฯ ได้”นายทศพลกล่าว