ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ไฟเขียวเปิด 5 จุดผ่อนปรนไทย-เมียนมา

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ไฟเขียวเปิด 5 จุดผ่อนปรนไทย-เมียนมา

ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยผู้ว่าฯ มีคำสั่งให้เปิดจุดผ่อนปรน 5 แห่งให้การค้าไทย-เมียนมาเดินหน้าต่อ หลังจากปิดชั่วคราวมาหลายเดือน แต่ยังไม่อนุญาตให้คนหรือยานพาหนะเข้าออก

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงนามในคำสั่งให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าขายแคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาผลกระทบ และขับคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1. จุคผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม

2. จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านเสาหิน หมู่ที่ 3 ตำบลเสาหิน อำเกอแม่สะเรียง

3. จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้นแม่สามแลบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

4. จุตผ่อนปรนการคำช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง

5. จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

161718507978