เปิดความหมายโลโก้ 'รวมไทยสร้างชาติ' หลัง 'กกต.' รับรองเป็นพรรคการเมือง

เปิดความหมายโลโก้ 'รวมไทยสร้างชาติ' หลัง 'กกต.' รับรองเป็นพรรคการเมือง

กกต.รับรอง "รวมไทยสร้างชาติ" เป็นพรรคการเมืองแล้ว พร้อมเปิด "โลโก้" สื่อความหมาย หลอมรวมชาวไทยเป็นหนึ่งเดียว

วันที่ 31 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.)​ มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมือง รับจดทะเบียนจัดตั้ง "พรรครวมไทยสร้างชาติ" และ "พรรคมิติใหม่" ตามที่เสนอก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยพรรครวมไทยสร้างชาติ มี ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค ใช้โลโก้ใช้เครื่องหมายหกเหลี่ยมสีน้ำเงิน มีแถบ 3 เส้นสีทอง ขาว บนเครื่องหมายหกเหลี่ยม และมีตัวอักษรภาษาไทย "พรรครวมไทยสร้างชาติ" อยู่ใต้เครื่องหมาย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดน กทม. ขณะที่ "พรรคมิติใหม่" มีนายวิมล สารมโน เป็นหัวหน้าพรรค นายปพน วงศ์ตระกูล เป็นเลขาธิการพรรค

161718410220

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสัญลักษณ์ของ "พรรครวมไทยสร้างชาติ" มีความหมายถึงการหลอมรวมประชาชนชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้มั่นคงยั่งยืน สร้างความสามัคคีของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงโดยยึดถือหลักความมั่นคง และศรัทธาสูงสุด ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ขณะที่สีน้ำเงินหมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ คือหลักชัยของประเทศที่ประชาชาติไทยเทิดทูนไว้ ในฐานะพระประมุขศูนย์ร่วมแห่งจิตใจของชาติไทย สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สีขาวหมายถึง ศาสนา ประชาชนชาวไทยยึดมั่นศรัทธา

161717958184