กทม.เตือนกลุ่มเสี่ยง 'โควิด' บางแค รับวัคซีน 'ซิโนแวค' เข็มสอง 7-12 เม.ย.

กทม.เตือนกลุ่มเสี่ยง 'โควิด' บางแค รับวัคซีน 'ซิโนแวค' เข็มสอง 7-12 เม.ย.

กทม.เตือนกลุ่มเสี่ยง 'โควิด' ย่านตลาดบางแค รับการฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" เข้มที่ 2 ที่วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ 7-12 เม.ย.

วันที่ 31 มี.. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่บริเวณตลาดบางแค ซึ่ง กทม.ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาด และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนแวค เข็มที่ 1 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในบริเวณตลาดบางแคตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มี.. ที่ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดบางแค และวันที่ 20 – 22 มี.. ที่วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ ด้านหลังตลาดบางแค

นายชวินทร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนแวค ได้รับการป้องกันโรคโควิด-19 เต็มประสิทธิภาพของวัคซีน จึงขอให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนฯ เข็มที่หนึ่งตามข่าวข้างต้น ไปรับการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 ได้ที่หน่วยฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ ด้านหลังตลาดบางแค ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 เม.. เวลา 08.00 – 16.00 . โดยนำใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารซึ่งทางราชการออกให้ไปแสดงเพื่อใช้ยืนยันตัวตนด้วย

161717912522