สรุปพิษ 'พายุฤดูร้อน' 38 จังหวัด เดือดร้อน 4,444 หลัง เสียชีวิต 5 ราย

สรุปพิษ 'พายุฤดูร้อน' 38 จังหวัด เดือดร้อน 4,444 หลัง เสียชีวิต 5 ราย

ปภ.รายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ 38 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4,444 หลัง ผู้เสียชีวิต 5 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 38 จังหวัด รวม 173 อำเภอ 363 ตำบล 907 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4,444 หลัง สถานที่ราชการ 1 แห่ง ผู้เสียชีวิต 5 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและ ทะเลจีนใต้ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 31 มี.ค. 64 เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 38 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม จันทบุรี สระแก้ว สมุทรสาคร ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม 173 อำเภอ 363 ตำบล 907 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4,444 หลัง สถานที่ราชการ 1 แห่ง ผู้เสียชีวิต 5 ราย (นครราชสีมา ลำปาง จังหวัดละ 1 ราย หนองคาย 2 ราย สุราษฎร์ธานี 1 ราย) ผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และกลางแจ้ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป