'สมุทรสาคร' พบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ 11 ราย

'สมุทรสาคร' พบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ 11 ราย

สถานการณ์ covid-19 "สมุทรสาคร" พบติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ 11 ราย ยอดสะสม 17,272 ราย

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย ยอดสะสม 17,272 ราย

161715395665

161715396540