วัคซีน-แผนเปิดประเทศ ดันยอดตั้งธุรกิจใหม่ ก.พ.พุ่ง 13%

วัคซีน-แผนเปิดประเทศ ดันยอดตั้งธุรกิจใหม่ ก.พ.พุ่ง 13%

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานการจดทะเบียนธุรกิจเดือน ก.พ.2564 แสดงให้เห็นความมั่นใจของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจมากขึ้น หลังเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเพิ่มเติม และแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล เดือน ก.พ.2564 มีจำนวน 7,265 ราย เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.2564 ลดลง 0.3% และเมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.2563 เพิ่มขึ้น 13%

ในขณะที่ทุนจดทะเบียนในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 19,717 ล้านบาท โดยบริษัทตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจปลูกข้าวเจ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 3 หลังจากที่ไม่เคยติดอันดับมาก่อนหน้านี้ เป็นเพราะการสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนหันมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ ส่วนยอดรวมบริษัทตั้งใหม่ 2 เดือนปี 2563 (ม.ค.-ก.พ.) มีจำนวน 14,548 ราย เพิ่มขึ้น 9%มีทุนจดทะเบียน 50,648 ล้านบาท

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่สูงเกิน 7,000 ราย 2 เดือนติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของการทำธุรกิจ เพราะคนมั่นใจเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้น มั่นใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเริ่มมีการฉีดวัคซีน และยังมาตรสนับสนุนของรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี รวมทั้งจะมีการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวฟื้นตัว

161710901318

สำหรับบริษัทเลิกกิจการในเดือน ก.พ.2564 มีจำนวน 583 ราย เทียบกับเดือน ม.ค.2564 ลดลง 47% และเมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.2563 ลดลง 28% โดยมีทุนจดทะเบียนเลิก 6,366 ล้านบาท และธุรกิจ 3 อันดับที่เลิกมาก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ส่วนยอดรวมเลิกกิจการ 2 เดือนปี 2564 มีจำนวน 1,688 ราย ลดลง 24% และมีทุนจดทะเบียนเลิกรวม 14,277 ล้านบาท

ส่วนแนวโน้มการจดทะเบียนในเดือน มี.ค.2564 จะยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง เพราะคนเริ่มมั่นใจในการลงทุนทำธุรกิจ คาดว่ายอดรวมจดทะเบียนตั้งใหม่ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จะอยู่ที่ระดับ 19,000-20,000 ราย ส่วนไตรมาสที่ 2 ก็จะยังดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และยอดรวมทั้งปี จะยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ที่ 64,000-65,000 ราย

ทั้งนี้ ล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.พ.2564 มีธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 781,829 ราย มูลค่าทุน 19.26 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 190,849 ราย คิดเป็น 24.41%บริษัทจำกัด จำนวน 589,969 ราย คิดเป็น 75.43%และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,284 ราย คิดเป็น 0.16%

เมื่อแบ่งทุนของธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ พบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 462,203 ราย คิดเป็น 59.12% รวมมูลค่าทุน 0.41 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.12%

รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท มีจำนวน 230,901 ราย คิดเป็น 29.53% รวมมูลค่าทุน 0.77 ล้านล้านบาท คิดเป็น 3.99% 

ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 72,599 ราย คิดเป็น 9.29% รวมมูลค่าทุน 1.98 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10.29% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 16,126 ราย คิดเป็น 2.06% รวมมูลค่าทุน 16.11 ล้านล้านบาท คิดเป็น 83.60%