ตลท.เตือนนักลงทุน ระวังเทรดหุ้น 'ZMICO' เหตุราคาพุ่งแรง

ตลท.เตือนนักลงทุน ระวังเทรดหุ้น 'ZMICO' เหตุราคาพุ่งแรง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขาย และให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายในหลักทรัพย์ ZMICO อย่างเคร่งครัด เหตุ ราคาหุ้นพุ่งแรง

       ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขาย และให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายในหลักทรัพย์ ZMICO อย่างเคร่งครัด เนื่องจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ ZMICO เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3

       ปัจจุบัน หลักทรัพย์ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ZMICO) อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้

 1.ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ ZMICO ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ

2. บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ ZMICO คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ

3. บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ ZMICO ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)

จากการติดตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ ZMICO พบว่ามีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติอย่างมาก โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง +119.64% จากราคาวันก่อนเข้ามาตรการในระดับ 1 อยู่ที่ 2.24 บาท มาปิดที่ 4.92 บาทในวันที่ 29 มี.ค. 64 และวันนี้ (30 มี.ค. 64) ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยปิดตลาดภาคเช้า +7.72% ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 166 ล้านบาท P/E ติดลบ และ P/BV อยู่ที่ 3.42 เท่า

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ZMICO นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ZMICO เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

หมายเหตุ: มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : วางเงินสด 100% ก่อนซื้อ

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ

ระดับ 3 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ