'สมุทรสาคร' พบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ลดแค่ 8 ราย

'สมุทรสาคร' พบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ลดแค่ 8 ราย

สถานการณ์ covid-19 "สมุทรสาคร" พบติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ลดเพียง 8 ราย ยอดสะสม 17,261 ราย

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดเพียง 8 ราย ยอดสะสม 17,261 ราย

161706668171  

161706672238