เปิดลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ ' 2 เม.ย.นี้

เปิดลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ ' 2 เม.ย.นี้

"สำนักพระราชวัง" จัดเตรียมสถานที่สำหรับ "ลงนามถวายพระพร" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 08.30- 16.30 น.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์ เผยแพร่ภาพและข้อความประชาสัมพันธ์ว่า 

สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. กรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ

 – ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว

 – สุภาพบุรุษ : ชุดขอเฝ้าหรือชุดสุภาพ

 – สุภาพสตรี : ชุดไทยหรือชุดสุภาพ

161703867856