ชมภาพ ‘ร.10’ ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

 ชมภาพ ‘ร.10’ ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

“ร.10” ราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

161703529289

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 เวลา 17.59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

161703529119

ศาลจังหวัดพิจิตร สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2442 เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างมามีอายุถึง 65 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและคับแคบไม่สะดวกแก่การพิจารณาคดี ต่อมา เมื่อปีพุทธศักราช 2507 กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารสูง 2 ชั้น มีห้องพิจารณาคดี 6 ห้อง และได้ใช้งานมามีอายุกว่า 45 ปี 

161703529036

จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2553 ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลหลังปัจจุบัน เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ขนาด 14 บัลลังก์ เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี และเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2557 เป็นต้นมา

161703664096

161703531028

161703525018

161703525183

161703525258

161703528788

161703530918

161703776937

161703531332

161703699967

161703528735

161703525010

161703704968

161703528873

161703531117

161703656165

161703528934

161703588927

161703633512

161703589116