จับตาผลเลือกตั้ง 'เทศบาลตำบลมวกเหล็ก' ผู้สมัครคะแนนเท่ากัน ลุ้นชี้ขาดบัตรดี-บัตรเสีย

จับตาผลเลือกตั้ง 'เทศบาลตำบลมวกเหล็ก' ผู้สมัครคะแนนเท่ากัน ลุ้นชี้ขาดบัตรดี-บัตรเสีย

เลือกตั้งเทศบาลตำบลมวกเหล็กวุ่น ยื่นร้องชี้ขาด "บัตรดี-บัตรเสีย" หลังคะแนนผู้สมัครเสมอกัน

วันที่ 29 มี.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งเทศบาลตำบลมวกเหล็ก .สระบุรี เมื่อวันอาทิตย์ 28 มี..ที่ผ่านมา มีคะแนนผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พบว่ามีบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบมีปัญหาการพิจารณาว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย เนื่องจากมีผลต่อตพแหน่งนายกเทศมนตรี

นายวินัย เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก .สระบุรี ออกมาเปิดเผยว่า ประธานประจำหน่วยเลือกตั้งเขต 2 ได้ขอให้ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และ กกต.ประจำเทศบาลมวกเหล็ก ช่วยชี้แนะว่าในกรณีนี้จะเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ชี้ว่าเป็นบัตรเสีย ทำให้เกิดการทักท้วงอย่างหนัก จนทำให้ปลัดเทศบาลมวกเหล็กโทรศัพท์ติดต่อประสานกับกกต.สระบุรี มาช่วยให้คำแนะนำตามระเบียบ พร้อมเรียกทั้งสองฝ่ายมาบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามระเบียบ จึงสามารถนำหีบบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกเพื่อนำหีบบัตรไปเก็บรักษาไว้ที่ สภ.มวกเหล็ก .สระบุรี

ขณะที่ ...อุทัย บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง .สระบุรี เปิดเผยว่า การเลือกตั้งที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขต 2 มีการพิจารณาวินิจฉัยบัตร ช่วงเวลา 23.00 . ซึ่งกรรมการประจำหน่วยวินิจฉัยบัตรของผู้สมัครรายหนึ่งว่าเป็น "บัตรเสีย" แต่ทางผู้สมัครรายนั้นเห็นว่าเป็นบัตรดี จนเกิดการทักท้วงขึ้นมาโดยกว่าจะชี้แจงทุกอย่างเข้าใจตกลงกัน จนแยกย้ายเวลาประมาณ 06.30 .ของเช้าวันที่ 29 มี..

"เมื่อมีการทักท้วง สามารถที่จะนำบันทึกการคัดค้านที่กรรมการประจำหน่วยออกให้ มาร้องคัดค้านการนับคะแนน การนับคะแนนในหน่วยนั้นที่ กกต.สระบุรีไปสืบสวน และไปรับเรื่อง ตั้งเรื่องว่ามีเหตุผล จากนั้นให้ส่งเรื่องไปที่ กกต.กลาง แต่ถ้าผู้สมัครรายนั้นมาร้องขบวนการที่จะประกาศรับรองผลมวกเหล็กก็ยังไม่ประกาศ เพราะต้องให้ กกต.กลางวินิจฉัยก่อนว่าจะให้นับคะแนนใหม่หรือไม่ แต่ถ้าไม่มีเรื่องร้องคัดค้านในการเลือกตั้งของท้องถิ่น ภายใน 1 เดือน กกต.จะรับรอง แต่ถ้ามีเรื่องร้องคัดค้านทางปฏิบัติก็ยังไม่รับรอง แต่ภายใน 60 วัน ถ้ายังไม่เสร็จก็ต้องรับรองไปก่อน"...อุทัย ระบุ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับกรณีที่เกิดขึ้น มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 ในคะแนนของ ...ทองเปลว รัตนวิจารณ์ จากทีมรักเมืองเพรียว ได้คะแนน 3,045 คะแนน อยู่อันดับ 6 มีคะแนนเท่ากันกับผู้สมัคร นายพูนสวัสดิ์ สินธพรัตนะ ทีมรักเมืองเพรียว ได้คะแนน 3,045 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเท่ากัน โดยตามระเบียบต้องให้ปลัดเทศบาล ซึ่งเป็น ผอ.กกต.ท้องถิ่น นัดผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันมาจับสลากภายใน 3 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง 28 มี.. หรือภายในวันที่ 31 มี..

สำหรับการทักท้วงเรื่องบัตรดีหรือบัตรเสีย เกิดจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมวกเหล็ก มี 2 เขต โดยระหว่างการนับคะแนนรวมของผู้สมัครนายก เมื่อมีการตรวจสอบปรากฏว่าคะแนนผู้สมัครนายกเทศมนตรีเบอร์ 1 คือ นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ และ ผู้สมัครเบอร์ 2 นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ เมื่อถ้ารวมคะแนนแล้วมีคะแนนเท่ากัน แต่มีบัตรใบหนึ่งมีปัญหาว่าบัตรดีหรือบัตรเสีย เพราะหากเป็นบัตรดีคะแนนนายกเทศมนตรีจะเสมอกัน แต่ถ้าหากว่าเป็นบัตรเสีย นายอาทิตย์ เบอร์ 2 จะเป็นผู้ชนะ

161702904419

161702903481