‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความยินดี ปธน.แทนซาเนียคนใหม่

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความยินดี ปธน.แทนซาเนียคนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นางซาเมีย ซูลูฮู ฮัสซัน (Mrs. Samia Suluhu Hassan)

ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียคนใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นางซาเมีย ซูลูฮู ฮัสซัน

ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 

กรุงโดโดมา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแทนซาเนีย 

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนและการนำของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จะใกล้ชิดและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว