Healthcare Innovation ลงทุนกับยุคใหม่ของธุรกิจการแพทย์

Healthcare Innovation ลงทุนกับยุคใหม่ของธุรกิจการแพทย์

เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาดิสรัปอุตสาหกรรมการแพทย์ จนนำไปสู่ Healthcare Innovation เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพของการลงทุน จากผลตอบแทนในกลุ่มนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ที่ปรับขึ้นสูงกว่า Conventional Healthcare

เทคโนโลยีกำลังเข้ามาสั่นสะเทือนวงการการแพทย์แบบดั้งเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังสร้างโอกาสในการลงทุน ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อุตสาหกรรมการแพทย์ได้นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จนเกิดนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ที่เรียกว่า Healthcare Innovation บริษัทเหล่านี้กำลังเร่งพัฒนาและวิจัยตั้งแต่กระบวนการรักษาไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ทำให้อุตสาหกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งนักลงทุนและรัฐบาล

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Healthcare Innovation มักจะเป็นกลุ่มของ Biotechnology Company ที่มีความแตกต่างจากบริษัทที่ผลิตยาสามัญ คือ Biotech จะผลิตยาหรือวัคซีนโดยการสกัดหรือดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต ขณะที่ยาสามัญจะถูกผลิตจากการสังเคราะห์สารเคมี ทำให้ยาประเภท Biotech มักมีราคาที่สูงกว่าและมักจะใช้เป็นยาสำหรับรักษาโรคร้ายแรง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ระยะเวลาการถือครองสิทธิบัตรของยาประเภท Biotech มีระยะเวลาเฉลี่ย 12 ปี มากกว่ายาสามัญที่มีระยะเวลาเฉลี่ยเพียง 5 ปี ตัวอย่างของกลุ่มที่ผลิตยา Biotech ที่นักลงทุนคุ้นเคยกันดี เนื่องจากบริษัทเหล่านี้บางบริษัทเป็นผู้ผลิตวัคซีน COVID-19 ด้วย อย่างเช่น Moderna และ Pfizer ไปจนถึงบริษัทสัญชาติจีนอย่าง Sinopharm ผู้ผลิตวัคซีน Sinovac

เทคโนโลยีของ Healthcare Innovation ที่เป็นกำลัง S-curve ที่จะมีบทบาทสำคัญในวงการการแพทย์ คือ การถอดรหัสพันธุกรรม และการตัดต่อยีน ด้วย CRISPR-Cas9 ที่เปรียบเสมือนกรรไกรทางพันธุกรรม ตัวอย่างเช่น แพทย์สามารถวิเคราะห์และตัดยีน BRCA1/2 ซึ่งเป็นยีนที่มีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านม การถอดรหัสพันธุกรรมนอกจากจะช่วยให้สามารถระบุความเสี่ยงที่บุคคลหนึ่งจะเกิดโรคร้ายแรงได้ล่วงหน้า ยังสามารถออกแบบยาที่ตรงกับความต้องการเฉพาะจุด ทำให้เกิดเทคโนโลยีการรักษาแบบพุ่งเป้าและการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด

ผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาจะมีอัตราการรอดชีวิตประมาณ 5% หากรักษาด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดจะทำให้อัตราการรอดชีวิตเกิน 3 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 42% และมีผลข้างเคียงน้อยกว่าวิธีเคมีบำบัด ซึ่งออกฤทธิ์ทำลายทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง ในปี 2020 มูลค่าตลาดของกลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดอยู่ประมาณ 21,000 ล้านดอลลาร์ เทียบกับปี 2015 ที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโตกว่าปีละ 120% จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่นั้นกำลังเปลี่ยนโฉมวงการการแพทย์แบบดั้งเดิมที่จะรักษาก็ต่อเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

ราคาหุ้นมักจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับความคาดหวังและผลประกอบการของบริษัทในอนาคต จะเห็นได้จากดัชนี SPDR S&P Biotech ETF (XBI) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีสูงถึง +154% เทียบกับดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare (XLV) ที่ให้ผลตอบแทนเพียง +67% จะเห็นว่า หากเปลี่ยนการลงทุนใน Conventional Healthcare ไปเป็น Innovative Healthcare อย่างกลุ่ม Biotech จะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมถึง 129% State Street Global Advisor ประเมินว่ากลุ่มอุตสาหกรรม Biotech จะมีการเติบโตของกำไรสุทธิในระยะ 5 ปีข้างหน้าที่ 14% ต่อปี ขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ซื้อ-ขายกัน ที่ระดับ Forward P/E ประมาณ 13 เท่า เทียบกับ Forward P/E ของดัชนี S&P 500 ที่ประมาณ 22 เท่า และดัชนี Nasdaq100 ที่ประมาณ 27 เท่า ทำให้หุ้นของบริษัทในกลุ่ม Biotech ถูกจัดว่าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงแต่มี Valuation ที่ไม่ได้สูง หากเทียบกับผลกำไรที่คาดว่าบริษัทเหล่านี้จะสร้างได้ในอนาคต

นอกจากการเติบโตของเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่แล้วนั้นยังมีอีกสองตัวแปรที่สำคัญ คือ การอนุมัติจากองค์กรอาหารและยา (FDA) หากตัวยาที่บริษัทเหล่านี้ได้รับการอนุมัติและสามารถผลิตออกมาวางจำหน่ายได้ จะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA มักจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญ คือ การควบรวมกิจการ (M&A) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยในปี 2020 มูลค่าในการทำ M&A ของอุตสาหกรรม Healthcare สูงถึง 104 พันล้านดอลลาร์

สิ่งหนึ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กับ Healthcare Innovation ที่ถูกมองว่าเป็นหุ้นเติบโตเหมือนกัน คือ จำนวนยาและวัคซีนที่รอการอนุมัติจาก FDA ในอนาคต ซึ่งหากมีการอนุมัติจะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น และการควบรวมกิจการที่มีแนวโน้มสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น และกลุ่มเทคโนโลยีที่ถึงแม้จะมีการเติบโตที่สูงแต่ก็ต้องอาศัยการขยายของจำนวนของผู้ใช้งาน และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะหันไปใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แตกต่างจาก Healthcare Innovation ที่ผู้ใช้มีต้นทุนในการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานที่สูงกว่า