กกพ.เล็งถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนบริหารจัดการขนก๊าซนอกแนวท่อ

กกพ.เล็งถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนบริหารจัดการขนก๊าซนอกแนวท่อ

กกพ.เล็งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางกำกับดูแลนำเข้าและขนส่งก๊าซฯนอกแนวท่อ ยันพิจารณาบนหลักการยึดประโยชน์สาธารณะ ย้ำเบรกออกใบอนุญาตฯ ชิปเปอร์รายใหม่ รอมติ กพช.

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.ได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีที่ภาคเอกชนเตรียมนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในลักษณะของการสร้างคลังรองรับก๊าซ และดำเนินการขนส่งนอกแนวท่อก๊าซฯ ในลักษณะขนส่งผ่านรถบรรทุกก๊าซฯ

โดยเบื้องต้นนั้น การดำเนินการดังกล่าวจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายว่า กกพ. มีอำนาจเข้าไปดูแลในส่วนใด เนื่องจากการออกกฎหมายในอดีตให้อำนาจ กกพ.ในการเข้าไปกำกับดูแลกิจการก๊าซฯ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะเท่านั้น หรือ ที่มีการใช้โครงข่ายร่วมกัน เช่น โครงข่ายท่อก๊าซฯ ส่วนการซื้อขายกันเองเบื้องต้นยังไม่มีข้อกฎหมายกำกับดูแล

161701427947

“กรณีการขนส่งก๊าซฯ นอกแนวท่อของเอกชน เข้าใจว่า เป็นลักษณะสัญญาซื้อขายการระหว่างเอกชนกับเอกชนตกลงกันเองในราคาที่พอใจทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งหากไม่ได้กระทบกับสาธารณะทั่วไปก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่การขนส่งก๊าซฯ แล้วมีการจัดตั้งคลังเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซในส่วนนี้ ก็จะเป็นหน้าที่ของ กกพ.ที่จะต้องกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ซึ่งหากมีขนาดเล็ก หรือปริมาณไม่มากก็จะต้องมีการจดแจ้งต่อ กกพ. แต่ในส่วนของการนำเข้าก๊าซฯ จะต้องไปดูว่า เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด ซึ่งเรื่องนี้ อาจจะต้องมีการหารือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการต่อไป”

161701433338

อย่างไรก็ตาม กกพ.อยู่ระหว่างติดตามความชัดเจนจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ เกี่ยวกับแนวทางปรับโครงสร้างการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติเสรี ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่มีการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มเติม หลังจากที่ออกใบอนุญาตฯไปแล้ว รวม 5 ราย

ปัจจุบัน ผู้คว้าใบอนุญาต LNG Shipper จาก กกพ. ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือ PTT ที่มีโควตานำเข้า LNG ภายใต้สัญญาระยะยาว ปริมาณรวม 5.2 ล้านตันต่อปี ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำเข้า LNG รูปแบบตลาดจร(Spot) 2 ปริมาณรวม 1.3 แสนตัน ,บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด ในเครือ GULF ปริมาณ 3 แสนตันต่อปี ,บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (HKH) ปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี ,บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ปริมาณ LNG ปริมาณ 6.5 แสนตันต่อปี