เช็คยัง! 'ม33เรารักกัน' โอนเงินงวดที่ 2 เข้าแอปฯ 'เป๋าตัง' อีก 1,000 บาท วันนี้

เช็คยัง! 'ม33เรารักกัน' โอนเงินงวดที่ 2 เข้าแอปฯ 'เป๋าตัง' อีก 1,000 บาท วันนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เช็กยัง "ม33เรารักกัน" โอน "เงินเยียวยา" งวดที่ 2 เข้าแอปฯ "เป๋าตัง" อีก 1,000 บาท วันนี้

สำหรับมาตรการเยียวยา กลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่รัฐบาลสนับสนุนเงิน 4,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านการลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com โดยโอนเงินเยียวยาผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง ในทุกสัปดาห์ จำนวน 4 สัปดาห์ ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท และสามารถสะสมสิทธิเพื่อใช้จ่ายได้ถึงวันสิ้นสุดโครงการ คือวันที่ 31 พ.ค. 64 โดยสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้า และบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน หรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ

โดยในวันนี้ (29 มี.ค. 64) ระบบทำการโอนเงินเยียวยาในมาตรการดังกล่าว เป็นครั้งที่ 2 เข้าบัญชีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคัดกรองสิทธิ์ จำนวน 1,000 บาท สำหรับการโอนเงินครั้งต่อไป ได้แก่ วันที่ 5 เม.ย. และ 12 เม.ย.

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนนั้น สามารถกดยืนยัน ได้อีก 2 ช่วงเวลา ได้แก่

1.ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. ถึง 11 เมษายน จะได้รับวงเงินครั้งแรก เป็นจำนวนวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่กดใช้งาน จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

2.ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 12 เมษายน -31 พฤษภาคมจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียวจำนวน 4,000 บาท