'สมุทรสาคร' พบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ 10 ราย

'สมุทรสาคร' พบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ 10 ราย

สถานการณ์ covid-19 "สมุทรสาคร" พบติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ 10 ราย ยอดสะสม 17,253 ราย

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย ยอดสะสม 17,253 ราย

161698074142