โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 66 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 66 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 66 นาย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวราายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 66 ราย ดังนี้

161693928097

161693928829

161693929717