รับสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร “ในม็อบมีเด็ก”

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร “ในม็อบมีเด็ก”

คณะทำงานโครงการ “ในม็อบมีเด็ก” (Child In Mob) แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังเปิดรับอาสาสมัครทำงานในพื้นที่ชุมนุมเพื่อสร้าง “วงล้อมแห่งความปลอดภัย” ต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยการเป็นอาสาสมัครและร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการปกป้องและส่งเสริม "สิทธิเสรีภาพ"ของ "เด็กและเยาวชน"

  • พบ "ในม็อบมีเด็ก" จำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 คน

นางปิยนุช โคตรสาร ตัวแทนโครงการ "ในม็อบมีเด็ก" เปิดเผยว่า อาสาสมัคร "Child in Mob" คือ กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่การชุมนุมหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการ Child in Protest ที่เกิดจากการรวมตัวของหลายองค์กรเช่น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิสายเด็ก 1387 (Child Line) กลุ่มหิ่งห้อยน้อย ครูขอสอน ก่อการสิทธิเด็ก โครงการสวนครูองุ่น การเมืองหลังบ้าน นักจิตบำบัดอิสระ "อาสาสมัคร" และคนทำงานที่สนใจด้านสิทธิเด็ก

161690568944

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ดูแลปกป้อง และสนับสนุนสร้างพื้นที่ปลอดภัยต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ออกมาใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

จากการรวบรวมข้อมูลของ Mob Data เราพบว่า มีจำนวนเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปีเข้าร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  ในการชุมนุมที่ห้าแยกลาดพร้าวเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม มีจำนวนเด็กมากกว่า 800 คน และภายในเวลา 2 เดือน เฉพาะในการชุมนุมที่กรุงเทพ มีจำนวนเด็กรวมกันกว่า 5,000 คน โดยตัวเลขนี้ได้มาจากจำนวนสายรัดข้อมือที่กลุ่มอาสาสมัคร "Child in Mob" ได้แจกตั้งแต่การลงพื้นที่ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 

  • 4 ข้อหลักการทำงานของอาสาสมัคร"ในม็อปมีเด็ก"

การลงพื้นที่ทำงานของ "อาสาสมัคร" ใช้หลักการที่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก และหลักการสิทธิมนุษยชนสากล โดยหลักการสำคัญ 4 ข้อ คือ การไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก เด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดและได้รับการพัฒนา และการเคารพความคิดเห็นของเด็ก  

ดังนั้น อาสาสมัคร "Child in Mob" จึงดำเนินการเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและหากเกิดเหตุอันตรายจากการกระทำใด ๆ ในพื้นที่ชุมนุม เด็กควรได้รับการปกป้องคุ้มครองตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล

161690571064

เมื่อมีการชุมนุมบูท "Child in Mob" จะไปตั้งอยู่ข้างหน่วยพยาบาลในพื้นที่ชุมนุมเสมอ โดย "อาสาสมัคร"จะสวมป้ายอาสาสมัครของโครงการและเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีชมพูระบุว่าเป็นอาสาสมัคร “ในม็อบมีเด็ก” และนำเทปกาวสำหรับปิดชื่อที่เสื้อนักเรียนเด็ก ข้อมูลหรือคู่มือแจกเด็กและผู้แวดล้อม สายรัดข้อมือ รวมทั้งธง "Child in Mob" ด้วย

ทั้งนี้ ตัวแทนโครงการยังได้เชิญชวนประชาชนที่สนใจในประเด็นการแสดงออกและสิทธิเด็ก ร่วมเป็นอาสาสมัคร "Child in Mob" โดย "อาสาสมัคร"จะได้รับคู่มือในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และอุปกรณ์ป้องกัน และก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการทำความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการสื่อสารเสมอ 

 

  • นิทรรศการ "ในม็อบมีเด็ก"จัดแสดง 27 มี.ค.-25 เม.ย.2564 นี้ 

เชิญชวนให้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการปกป้องและส่งเสริม "สิทธิเสรีภาพ" ของเด็ก โดยเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้เพื่อซื้ออุปกรณ์ระบุตัวตนของเด็กในพื้นที่ชุมนุมได้ เช่น สายรัดข้อมือที่ไม่เพียงช่วยระบุและยืนยันตัวตนสำหรับเด็กแต่ยังช่วยเป็นจุดสังเกตุของผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมการชุมนุม เช่น สื่อมวลชนต้องระวังการถ่ายภาพและลงรูปของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือแม้แต่ช่วยระแวดระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศและร่างกายกับเด็กในพื้นที่การชุมนุมด้วย 

161690573068

รวมทั้งการช่วยสนับสนุนสวัสดิการการทำงานของ "อาสาสมัคร" และช่วยสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ที่ประกอบไปด้วย หมวก เสื้อกั๊ก "Child in Mob" หน้ากากกันแก๊สน้ำตา รวมไปถึงชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาความเสี่ยง อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากการเดินทางไปทำงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมนุมโดยการทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับ "อาสาสมัคร" ด้วย 

นอกจากนั้น  ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ Silent voices matter เมื่อความเงียบกู่ก้อง นิทรรศการศิลปะจาก 10 ศิลปินรุ่นใหม่ ที่จัดแสดงผลงานและร้อยเรียงเรื่องเล่าไร้เสียง เพื่อสะท้อนภาพปัญหาจริงของเด็กไทยที่ต้องการบอกให้ใครสักคนได้รับรู้ นิทรรศการจัดแสดงที่ ลิโด้ คอนเน็คท์ สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-25 เมษายน 2564 นี้