'นิพนธ์' มหากไทย ประเดิม ‘เลือกตั้งเทศบาล’ ชี้ คนยังคึกคักไม่ต่างจาก อบจ.

'นิพนธ์' มหากไทย ประเดิม ‘เลือกตั้งเทศบาล’ ชี้ คนยังคึกคักไม่ต่างจาก อบจ.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เปิดหีบเวลา 08.00 น.

28 มีนาคม 2564 ที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อเวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดสงขลา เดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่อาคารเอนกประสงค์ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยอยู่ในทะเบียนบ้านลำดับที่ 130 ซึ่งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทางรมช.มท.ได้ผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตามมาตราการในการป้องกันโควิด -19

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า จากการออกไปใช้สิทธิ์มาบรรยากาศการเลือกตั้งเห็นพี่น้องประชาชนตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นทั้งนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล บรรยากาศที่พบคือพี่น้องประชาชนตื่นตัวกันมาก พอเปิดคูหาในเวลา 08.00 น. ก็เริ่มมีประชาชนเข้าแถวยาว ซึ่งถือว่าพี่น้องประชาชนตื่นตัว

"ผมคิดว่าการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้น่าจะใกล้เคียงกับการออกไปเลือกตั้งอบจ. เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการเลือกผู้บริหารท้องถิ่น เข้ามาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน ในเขตปกครองท้องถิ่นของท่าน
ตอนนี้การเลือกตั้งเริ่มแล้วอยากเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลได้ร่วมกันออกไปใช้สิทธิในการลงค